Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: Державні механізми управління етнічними конфліктами

Загрузка...

Державні механізми управління етнічними конфліктами / сторінка 19

Назва:
Державні механізми управління етнічними конфліктами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,97 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Кате-горіальне насичення авторської концепції забезпечується завдяки введенню в наукову лексику терміна “державні механізми управління етнічним конфлік-том”, а також уточненню змісту низки інших понять (соціальний капітал, соціальна мережа, етнічний статус, етноконфліктологічний менеджмент, культура миру та ін.), яке розширило евристичні можливості дослідження і відкрило перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямі.
2. Доведено, що характер і дієвість системи етноконфліктологічного менеджменту визначається здатністю її організаційних структур критично оцінювати вітчизняний і зарубіжний досвід, ураховувати об’єктивні та суб’єк-тивні умови реалізації управлінських рішень, визна-чати оптимальні організаційні та інституційні механізми управління етнічними конфліктами з огляду на місцеву специфіку, у тому числі на особливості політичної культури місцевої спільноти, рівень розвитку громадянського суспільства, потреби та інтереси етнічних груп. Організаційно-функціональна структура системи етноконфліктологічного менеджменту розглядається як сукупність органів державної влади, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування та інституціонально оформлених суб’єктів громадянського суспільства, їх функцій, а також відповідних органі-заційних взаємозв’язків. Її призначення – забезпечити цілісний управлінський вплив на етнонаціональну сферу з метою запобігання етнічним конфліктам і/або їх урегулювання. Результативність функціонування системи етноконфліктологічного менеджмен-ту зумовлюються характером мережевих взаємодій і типом соціального капіталу, який формує горизонтальні зв’язки при встановленні порядку і умов синхронної діяльності органів державної влади та інститутів громадянського суспільства.
3. Виділення нової дослідницької парадигми етноконфліктологічного менеджменту як певної системи скоординованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства зумовлене міждисциплінарним характером дослідження, творчим вико-ристанням методологічних підходів споріднених наук та нелінійними процесами у просторі самоорганізації етнічних груп. Необхідність між-дисциплінарного дискурсу пояснюється доцільністю використання у суміжних наукових напрямах теоретичного фундаменту і практичного інструментарію. Подібні теоретичні і методологічні запозичення виправдані частковим збігом об’єкта і дослідницьких завдань наук, що вивчають засоби управління етнічними конфліктами. Специфічний ракурс державного управління зумовлюється предметом науки державного управління, який окреслює закономірності функціонування системи державного управління і певною мірою – суспільних процесів як об’єктів державно-управлінського впливу.
4. Ураховуючи наявну методологічну кризу в сучасній соціальній теорії, в контексті якої розвивається і вітчизняна наука державного управління, застосування теорії соціального конфлікту, системно-синергетичного і мережевого підходів являє собою здебільшого спробу “пошуку нової теорії”, яка здатна виявити ресурсну залежність учасників етнічних конфліктів, а також охопити унікальність нестійких соціальних систем і нелінійних процесів, що відображено у формуванні нетрадиційних горизонтальних зв’язків і соціальних мереж у суспільстві. Не виключаючи дискусійності окремих питань стосовно використання названих методів при розробці механізмів державного управління, автор підкреслює наявний евристичний потенціал подібного методологічного підходу.
5. На основі використання напрацювань примордіалізму, інстру-менталізму, конструктивізму в контексті державної етнополітики сформу-льовано фундаментальні постулати когерентної теорії етнічності, яка одночасно враховує об’єктивний характер етнічних та культурних розбіжностей та акцентує увагу на маніпуляційних технологіях, що використовуються в етнічних конфліктах. Звернення до когерентної теорії етнічності при здійсненні критичного аналізу поглядів С.Хантінгтона дало змогу визначити “конфлікт цивілізацій” як ідеологічний конструкт, який виконує функцію каталізатора міжетнічних і міжконфесійних зіткнень християнських та ісламських спільнот, провокує поширення і закріплення в масовій свідомості міфу про “ісламську загрозу” і фактично створює “ідеологічний коридор” глобальній конкуренції за доступ до світових енергетичних ресурсів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Державні механізми управління етнічними конфліктами

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок