Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: Державні механізми управління етнічними конфліктами

Державні механізми управління етнічними конфліктами / сторінка 7

Назва:
Державні механізми управління етнічними конфліктами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,97 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
У дисертації не використовувалися ідеї і розробки, що належать співавтору П.Надолішньому. У співавторстві опубліковано одну наукову працю, у якій здобувачем проаналізовано методологічні засади етнологічного моніторингу, що становить 50% від загального тексту.
Апробація результатів дисертації здійснювалася на 112 наукових конференціях, конгресах, круглих столах і семінарах, зокрема: “Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави” (Київ, 1995), “Memory, History and Critique: European Identity at the Millennium” (Утрехт, Нідерланди, 1996), “Формирование государственной управленческой элиты” (Сімферополь, 1997), “Демократический контроль и Вооружённые Силы Украины” (Київ, 1999), “Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування (Запоріжжя, 2001), “European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism” (Абериствіч, Велика Британія, 2002), “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, 2003), “Актуальні теоретико-методологічні та орга-нізаційно-практичні проблеми державного управління” (Київ, 2004), IV Рос-сийский философский конгресс “Философия и будущее цивилизации” (Москва, Росія, 2005), “Професійна діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на сучасному етапі: практика і проблеми” (Севастополь, 2005), “Сравнительное изучение парламентов и опыт парла-ментаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность” (Санкт-Петербург, Росія, 2005), “Религия и гражданское общество: цивилизационные вызовы и возможные ответы” (Ялта, 2006).
Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 34 наукових працях загальним обсягом 35,2 друк. арк., у тому числі: в одній монографії, двох розділах у колективних монографіях (з них 1 – в англомовному виданні), 30 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конфе-ренцій (з них 21 – у наукових фахових виданнях, 9 публікацій у матеріалах наукових конференцій та семінарів (з них 3 – в англомовних виданнях), в одному авторському свідоцтві.
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків (загальний обсяг основного тексту – 394 сто-рінки), списку використаних джерел (386 най-менувань на 37 сторінках) та 10 до-датків (на 10 сторінках).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, вказано на зв’язок роботи з науковими темами досліджень Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського; подано стислу характеристику сутності та стану розробки наукової проблеми, що вирішується; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і гіпотезу дослідження; охарактеризовано використані методи дослідження, ступінь наукової новизни одержаних результатів, їх теоретичне й практичне значення та особистий внесок здобувача; наведено дані щодо апробації результатів дослідження та кількість публікацій за темою.
У першому розділі – “Теоретичні та методологічні засади дослідження” – узагальнюються теоретико-методологічні засади наукового пошуку автора, подається огляд літератури за темою дисертації, визначається ступінь дослідженості проблеми, обґрунтовується вибір напрямів наукової розвідки дисертанта, розглядаються методологічні підходи, завдяки яким вирішується поставлена наукова проблема.
У першому підрозділі “Міждисциплінарний вимір проблеми” у контексті теми дисертації критично осмислюються теоретичні напрацювання вітчизняних авторів у таких сферах наукового знання, як етнологія, політологія, соціологія, державне управління, етнодержавознавство (Л.Аза, О.Антонюк, І.Варзар, М.Вівчарик, В. Євтух, В.Ігнатов, О.Картунов, Г.Касьянов, І.Кресіна, В.Крисаченко, І.Курас, Ю.Куц, А.Леонова, Л.Лойко, О.Майборода, О.Маруховська, П.Надолішній, М.Обушний, І.Оніщенко, В.Панібудьласка, М.Панчук, М.Пірен, А.Пойченко, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Державні механізми управління етнічними конфліктами

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок