Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,34 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗІНЧЕНКО ОЛЕНА АНТОНІВНА
УДК 65.011.56: 622.271
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Кривий Ріг-2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому технічному університеті Міністерства
освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Турило Анатолій Михайлович,
Криворізький технічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Акмаєв Анатолій Ісайович,
Донбаський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України,
ректор;
кандидат економічних наук, доцент
Кононенко Володимир Дмитрович,
Криворізький технічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва.
Провідна установа: Національний гірничий університет,
кафедра прикладної економіки,
Міністерство освіти і науки України, м.Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “14 “ червня 2006 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.052.01 у Криворізькому технічному університеті за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, ауд. 300.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Автореферат розісланий “11 “ травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.М.Короленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до нової економічної системи, що відповідає сучасним науково-технічним умовам і перспективам світової цивілізації, можливий лише за умови оволодіння інноваційним шляхом розвитку. В умовах зростаючої конкуренції питання інноваційного розвитку стають дуже важливими і для гірничо – збагачувальних комбінатів України. Перспективи і ефективність діяльності таких комбінатів в значній мірі залежать від рівня інноваційного розвитку його структурних підрозділів. Тому назріла нагальна потреба в активізації цього процесу на гірничо – збагачувальних комбінатах країни.
Дослідженню теоретичних і практичних питань щодо оцінки, управління і активізації інноваційної діяльності підприємств присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Акмаєв А.І., О.М. Алимов, О.І. Амоша, С.С.Аптекар, В.О.Василенко, О.С.Галушко, В.М.Геєць, Н.В.Завлін, В.Д.Кононенко, М.І.Крупка, А.І.Кабанов, Г.Менгі, В.Я.Нусінов, Б.Санто, А.Г.Темченко, А.М.Турило, В.М.Хобта, І.І.Цигилик, М.Г.Чумаченко, І.Шумпетер, Яковець Ю.В. та ін.
Незважаючи на значний внесок вчених у формування теоретичних і методичних основ по даній проблемі, ряд питань щодо понятійного апарату, економічної оцінки і врахування особливостей інноваційного розвитку гірничо – збагачувальних комбінатів та їх основних структурних підрозділів потребує подальшого дослідження. Наявність означених проблемних питань зумовила вибір теми дослідження та її актуальність, визначила мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертації покладено матеріали, які узагальнюють дослідження автора в межах реалізації плану науково-дослідних робіт Криворізького технічного університету.
Результати дисертаційного дослідження використано при виконанні науково-дослідної роботи за темою “Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку залізорудного підприємства та його ефективності” (номер державної реєстрації 0106U001151). Внесок автора полягає в розробці методичних рекомендацій по економічній оцінці інноваційного розвитку залізорудних підприємств і окремих заходів інноваційного характеру.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і методичних положень та практичних рекомендацій щодо економічної оцінки рівня інноваційного розвитку гірничо – збагачувальних комбінатів та їх структурних підрозділів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок