Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК / сторінка 3

Назва:
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,47 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Це в свою чергу призвело до зниження числа ускладнень, післяопераційної летальності, зменшення рівня инвалідизації.
На підставі причинно-наслідкового аналізу клінічного матеріалу науково розроблені шляхи профілактики і запропоновані заходи щодо зниження числа ушкоджень жовчних проток при операціях на жовчних шляхах в умовах інфільтративно-запальних процесів, анатомічних відхилень та кровотечах.
Застосування нових способів хірургічної корекції жовчовиведення при свіжій ятрогенній травмі і ножових пораненнях ЖП, які раніше використовувалися лише при лікуванні хворих з стриктурами ЖП, а також заміна некерованих КД на керовані і широке їх застосування при виконанні первинних операцій на жовчних шляхах дозволило значно знизити відсоток незадовільних результатів лікування і післяопераційних ускладнень.
Дотримання єдиних схем хірургічної тактики у хворих з інтраопераційними ушкодженнями ПЖП і в потерпілих з колото-різаними пораненнями ЖП призвело до того, що за останні 10 років на третину зменшилась кількість незадовільних результатів лікування постраждалих з ножовими ушкодженнями ПЖП в хірургічних відділеннях Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею автора, який особисто визначив актуальність проблеми, сформулював мету та завдання дослідження, провів аналіз літературних джерел. Самостійно створив базу даних та здійснив аналіз і статистичну обробку отриманих даних, сформулював основні наукові положення дослідження, на основі яких розробив та впровадив у клінічну практику схеми хірургічної тактики при ушкодженнях ПЖП у хворих з інтраопераційними ушкодженнями і ножовими пораненнями ЖП. Приймав безпосередню участь у діагностиці і лікуванні 73 пацієнтів з ушкодженнями ПЖП та виконанні оперативних втручань у 62 хворих з даною патологією. Співавтор раціоналізаторської пропозиції за темою дисертації. В публікаціях, що видані у співавторстві, основні ідеї та матеріали належать дисертанту.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на: 1-й конференції молодих вчених Української військово-медичної академії (м. Київ, 1999); науково-практичній конференції присвяченій 60-літтю КМАПО ім. П.Л.Шупика (м. Київ, 2000); конференції вчених Української військово-медичної академії (м. Київ, 2001); 1-й Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародними учасниками: “Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги” (м. Київ, 2002); ХХ з'їзді хірургів України (Тернопіль, 2002).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць у фахових журналах та виданнях затверджених ВАК України для висвітлення основних результатів дисертаційних робіт. Отримано посвідчення раціоналізаторської пропозиції за темою дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,
4 розділів, заключення, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який включає 172 бібліографічних описи, в тому числі 39 авторів далекого зарубіжжя. Основний текст дисертації викладено на 119 сторінках машинописного тексту, робота ілюстрована 14 таблицями, 23 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладений досвід хірургічного лікування 109 хворих з ушкодженнями ПЖП, які знаходилися на лікуванні у хірургічних відділеннях Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги за період з 1985 по 2002 р. Серед цих хворих у 16 (15%) пацієнтів ушкодження виникли при операціях, що проводилися в хірургічних відділеннях лікарні, а 57 (52%) хворих переведені для лікування з інших лікувальних установ з ушкодженнями жовчних проток на тлі розвинених різних ускладнень. 36 (33%) пацієнтів потрапили з колото-різаними пораненнями органів черевної порожнини і пораненням ПЖП.
Всі оперовані хворі з приводу ушкодження ЖП були поділені на
2 групи в залежності від часу виявлення ушкодження: під час операції або в післяопераційному періоді. В першу групу, де ушкодження були виявлені під час операції, ввійшло 43 (39%) хворих.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок