Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (На прикладі текстильної промисловості України)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (На прикладі текстильної промисловості України)

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (На прикладі текстильної промисловості України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,61 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут економіки
ЛЯХОВИЧ Лариса Андріївна
УДК 338.45:330.332
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
(На прикладі текстильної промисловості України)
Спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Київ — 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільській академії народного господарства МОН України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Гринчуцький Валерій Іванович,
Тернопільська академія народного госпо-дарства МОН України, завідувач кафедри економіки підприємств і кор-порацій
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України
Павлов Володимир Іванович,
Луцький держав-ний технічний університет, завідувач кафедри економіки і підприємництва
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Шаблиста Любов Миколаївна,
Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу теоретичних проблем економіки
Провідна установа — Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблем регіональної економіки, м. Донецьк
Захист відбудеться 11.02.2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.150.02 в Інституті економіки НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. П. Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. П. Мирного, 26.;
Автореферат розісланий 27.12.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стешенко В. С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Радикальні економічні перетворення, які здійс-нюються в процесі переходу від планової до ринкової економіки, ставлять перед підприємством, як самостійно господарюючим суб’єктом, низку проблем, які вимагають якнайшвидшого вирішення. За сучасних умов однією із таких проблем є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства з метою впровадження передових досягнень науки і техніки, раціонального використання як власних, так і залучених фінансових ресурсів для створення ефективної матеріальної бази, формування стійкого фінансового стану підприємства в майбутньому. Для вирішення цих питань необхідно забезпечити раціональний і виважений підхід під-приємства як суб’єкта ринку до розробки й реалізації інвестиційних проектів.
Для текстильної промисловості України, де значна частина облад-нання потребує негайної заміни, це питання на сьогоднішній день набуло найважливішого значення. Окрім цього, низька рентабельність продукції, її недостатня за якістю обробки конкурентоспроможність на внутрішньому й зовнішньому ринках диктують текстильним підприємствам необхідність частину своїх ресурсів спрямовувати на інвестиції. Ці об’єктивні причини спонукають підприємства до пошуку найбільш вигідних шляхів використання власних (внутрішніх) фінансових ресурсів і залучення зовнішніх інвестицій.
Проте інвестиційні процеси на підприємствах супроводжуються по-рівняно високими темпами інфляції, структурною перебудовою еконо-міки, наявністю відносно високої ставки відсотка за короткострокові кредити банку, обмеженістю довгострокових кредитів банку, намаганням акціо-нерів отримати негайні максимальні дивіденди всупереч ефективній інвес-тиційній стратегії підприємства.
Все це призводить до виникнення стресових ситуацій на текстильних підприємствах, коли у них є нагальна потреба в інвестиціях, але відсутні достатні ресурси для реалізації своїх інвестиційних проектів. Окрім цього, існують труднощі й з розробкою самих проектів через непридатність старих радянських методів і нерозвиненість нових (ринкових). У сучасних умовах на підприємствах інвестиційна діяльність здійснюється, як правило, безсистемно, за відсутності узгодження різних інвестиційних проектів і глибокого вивчення ринку.
Проблеми підвищення ефективності інвестиційних проектів знайшли своє відображення в працях вітчизняних вчених-економістів (О. І. Амоші, Ю. М. Бажала, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (На прикладі текстильної промисловості України)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок