Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету

Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету

Назва:
Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,60 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
іНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
Титаренко Лариса Миколаївна
 
УДК 378.016:57:37.033
Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету
13.00.07 ? теорія та методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
Науковий керівник
доктор педагогічних наук, професор
Десятов Тимофій Михайлович,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
професор кафедри теорії та історії педагогіки;
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор
Тарасенко Галина Сергіївна,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання,
Міністерство освіти і науки України;
доктор педагогічних наук
Лук’янова Лариса Борисівна,
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки.
Захист дисертації відбудеться „30” жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту проблем виховання АПН України (04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9).
Автореферат розісланий „27” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Проблема формування екологічної компетентності має в педагогіці непересічне значення. Особливої актуальності вона набуває в контексті впровадження освіти сталого розвитку. Екологічна криза спонукає до переосмислення відносин у системі „природа – людина – суспільство” і пошуку шляхів їх гармонізації. У просуванні країни до високотехнологічного інформаційного суспільства особливого значення набуває рівень освіченості, культури і професіоналізму фахівців.
Становлення України в міжнародній спільноті передбачає якісні зміни у змісті і методах освіти, яка має орієнтуватись на пріоритети збалансованості в суспільному розвитку. Основну роль у вирішенні цього завдання відіграє екологічна освіта – засіб впливу на спосіб життя і споживання громадян. Підготовка висококваліфікованих фахівців – біологів та екологів – є одним із важливих і необхідних завдань екологічної освіти, засобом перебудови суспільства згідно з вимогами сталого розвитку. Її виняткова роль у майбутній модернізації України окреслена у стратегічних напрямах розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті: на місце нинішньої економічної людини має прийти людина екологічна.
Більшість досліджень у царині екологічного виховання присвячено проблемі формування екологічної культури різних вікових груп (Н.П.Єфіменко, І.М.Костицька, Л.Б.Лук’янова, В.В.Маршицька, О.Л.Пруцакова, Н.А.Пустовіт, С.В.Совгіра, Г.С.Тарасенко та ін.). Особливостям цього процесу у студентів теж присвячено низку напрацювань. Екологічну культуру студентів природничих спеціальностей вивчала Н.Б.Грейда, її формування під час туристсько-краєзнавчої роботи – Т.С.Вайда, процес підготовки студентів-біологів до проведення ботанічних екскурсій у природу з екологічним напрямом досліджував В.А.Ковтун, формування екологічної культури учнів ПТУ у процесі вивчення предметів професійно-технічного циклу стало предметом досліджень Л.Б.Лук’янової, особливості розвитку екологічного мислення студентів університету в процесі професійної підготовки досліджені М.С.Швед. Ряд науковців розробляли проблему підготовки студентів – майбутніх учителів до природоохоронної роботи у школах (Е.Г.Кучина, Г.Д.Філатова, О.В.Чернікова, Л.М.Шаповал).
У „Програмі дій” з реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України наголошено на створенні системи визначення рівня компетентності випускників вищих навчальних закладів та розробці методів об’єктивної оцінки рівня компетентності фахівців певних освітньо-кваліфікаційних рівнів в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок