Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ)

Назва:
РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,34 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ТЕРЕНТЬЄВА Наталія Олександрівна
УДК 378 (477) “19” Т 35
РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Євтух Микола Борисович,
Президія Академії педагогічних наук України,
академік-секретар відділення педагогіки
і психології вищої школи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Сидоренко Віктор Костянтинович,
Інститут професійно-технічної освіти
АПН України, директор;
кандидат педагогічних наук, доцент
Кузьменко Василь Васильович,
Херсонський державний університет,
доцент кафедри педагогіки.
Захист відбудеться “  ” жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розісланий “  ” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Уваркіна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Загальнолюдська тенденція до глобалізації та перехід людства до науково-інформаційних технологій вивели науку і освіту на новий рівень, створюючи нові можливості та висуваючи нові вимоги й завдання, зокрема вироблення у людини здатності до свідомого та ефективного функціонування в умовах глобалізованого, інформаційного суспільства. На межі ХХ та ХХІ століть інформаційне суспільство трансформується, як зазначає М.З.Згуровський, у так зване суспільство, побудоване на знаннях, у якому технології поєднані з людським, творчим компонентом, в якому важливим є формування уявлень про технократичний та інформаційний характер сучасної наукової картини світу як сукупності фундаментальних ідей, положень, принципів, понять про техносферу, ноосферу, способи отримання та перетворення енергії, матеріалів, інформації, соціально-технічне проектування довкілля, використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Наука і освіта, створюючи й забезпечуючи сприятливі умови для індивідуального розвитку людини покликані готувати конкурентоспроможного на ринку праці фахівця, здатного свідомо та ефективно функціонувати в умовах такого суспільства. Продуктом освіти має стати не просто високоякісний фахівець, а людина обізнана, культурна, діяльнісна, із творчим критичним мисленням – тобто політехнічно освічена.
Багато аспектів політехнічної освіти до останнього часу залишаються гостро дискусійними: уточнюються її предмет, структура, термінологія. Еволюція політехнічної освіти зумовлена об’єктивними соціально-економічними та суспільно-політичними потребами, впливом зовнішніх (державна політика, економіка) і внутрішніх (мотивація діяльності) чинників, необхідністю подолання суперечностей між соціально детермінованими вимогами до професійної педагогічної діяльності й фактичним рівнем кваліфікації педагогів, між темпами старіння інформації, зростанням її обсягу та можливостями її оновлення й освоєння.
Система освіти кожної країни у своїй еволюції спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-політичної системи. Ефективно розв’язати проблеми політехнічної підготовки сучасних педагогів неможливо без комплексного вивчення, аналізу й узагальнення попереднього досвіду, оскільки новизна сучасної ситуації полягає у необхідності узгодження політичних, економічних, національних, загальноцивілізаційних та багатьох інших чинників.
Проблема невідповідності підготовки сучасних педагогів у ВНЗ, неготовності їх до праці у сучасних загальноосвітніх закладах (сільських та малокомплектних загальноосвітніх закладах, класах з мaлою наповнюваністю тощо) знову постала у нашому суспільстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок