Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Назва:
ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,08 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»
ВОЛОСЮК МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
УДК [338.2+332.1]:[338.45+330.341.1]
ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА
ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
доктор економічних наук, професор
Федулова Любов Іванівна,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України», завідуюча відділом технологічного
прогнозування та інноваційної політики.
Науковий керівник
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Якубовський Микола Миколайович,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головний науковий співробітник відділу конкурентної політики та прогнозування промислового потенціалу;
Офіційні опоненти:
кандидат економічних наук, доцент
Михайленко Олена Феліксівна,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», доцент кафедри стратегії підприємств.
Захист відбудеться 28 травня 2008р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий «23» квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Левчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Головною ідеєю сучасної промислової політики є створення конкурентоспроможного комплексу постіндустріального типу, здатного в умовах глобалізації вирішувати стратегічні завдання соціально-економічного розвитку суспільства та утвердження України як високотехнологічної держави. Вклад промислового комплексу в економіку, досягнення нашою країною рівня технологічно розвинених країн визначає провідну роль та місце промисловості у забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів держави.
Економічні трансформації 90-х років, формування ринкових засад функціонування економіки в цілому надали промисловому комплексу країни нові можливості для розвитку. Проте реформи не змінили організаційного та технологічного укладу. Підприємства галузей промисловості в більшості своїй й до цього часу не здатні широко впроваджувати науково-технічні досягнення, створювати нові моделі продукції та покоління технологій. Тому для забезпечення головної мети розвитку промисловості актуальним є утвердження цілей усіх рівнів управління, а саме: на державному рівні – формування конкурентоспроможного промислового комплексу; на галузевому рівні – реалізація інноваційного розвитку галузей промисловості, збільшення частки наукомістких, ресурсозберігаючих виробництв; на регіональному рівні – формування цілісних регіональних промислових комплексів, здатних реалізувати можливості конкурентоспроможного виробництва.
Актуальність теми. Стрімкий розвиток конкуренції в українській економіці в цілому і, зокрема, в її промисловому секторі, зумовлює необхідність вдосконалення основних стратегічних орієнтирів промислової політики держави для своєчасної адаптації до світових умов інноваційно-технологічного розвитку. За більш як десятирічний період процес організаційно-економічної перебудови вітчизняного промислового сектора призвів до дії сучасні ринкові механізми функціонування окремих галузей, в основу стратегії розвитку яких покладено принципи сучасного управління. До таких галузей належать підприємства, що займаються випуском експортоорієнтованої конкурентоспроможної продукції за принципово новими технологіями з врахуванням світових тенденцій виробництва продукції (в галузі машинобудування, приладобудування, чорної та кольорової металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості, ракетно-космічного комплексу). Нині в промисловості назріли передумови для утворення на основі існуючого потенціалу, який вміщує науково-технічні складові, постіндустріальних укладів та технологій, здатних забезпечити якісне економічне зростання як держави в цілому, так і окремих регіонів, зокрема.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок