Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ / сторінка 5

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,89 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Фейєрбахом і розвиненому до рівня ґрунтовних теорій діалогу М. Бубером і М.М. Бахтіним, у яких ключовим є твердження, що “Я” і “Ми” виникають та існують лише на основі “Ти”, як “Я” – “Ти” духовна взаємоідентифікація, взаємопроникнення внутрішніх світів суб’єктів діалогу.
Близькими, співзвучними за змістом теоріям діалогу М. Бубера і М.М. Бахтіна є концепції Дж. Боулбі, Г. Марселя, К. Ясперса, Г. Муньє, М. Дюфрена, Т. Шибутані, М.С. Кагана.
Т. Шибутані розвів стандартизовані, безособистісні, “кон-венціональні ролі” і ціннісно-орієнтовані міжособистісні ролі. На основі проведеного дослідження ми стверджуємо, що професійна “конвенціональна роль” педагога має набувати змісту міжособис-тісної ролі – бути ціннісно-орієнтованою. Така роль педагога ґрун-тується на ставленні до учнів як до неповторно-цінних, цікавих і перспективних особистостей, на його щирому прагненні допомогти їм розвинути свої задатки. Динаміка такої ролі – головний соціально-психологічний фактор розвивальної комунікативної ситуації у нав-чально-виховних закладах, в тому числі – у вищих закладах освіти. Структурно-функціональною основою цієї динаміки є діалогічне, суб’єкт-суб’єктне спілкування.
Розвиток мотивації до діалогу зі студентами, заснованої на означеному ставленні до них та вдосконалення відповідних комуні-кативних стилів і рівнів педагогів являє собою стрижневий комплекс чинників створення розвивальної комунікативної ситуації у навчально-виховному процесі.
На основі аналізу праць Дж. Діксона, А.Б. Добровича, М.С. Кагана, О.О. Леонтьєва, Є. Мелібруди, К. Роджерса, Т. Шибутані та ін. у дисертації доведено, що диспозиційними основами рольової динамі-ки діяльності педагога, сприятливої для діалогічного спілкування як головного психологічного фактора розвивальної комунікативної си-туації у ВЗО є: високі моральні якості педагога – доброзичливість, справедливість, чесність; налаштованість на адекватне розуміння проблем, прагнень, задатків, можливостей студентів і на ефективну допомогу у їх професійному та особистісно-громадянському станов-ленні, на піднесення навчально-виховної взаємодії до рівня суб’єкт-суб’єктного спілкування.
Такі диспозиційні основи мотивації викладача є основним чин-ником ефективного функціонування соціально-психологічних меха-нізмів взаєморозуміння і взаємовпливу в процесі утвердження розви-вальної комунікативної ситуації. Провідну роль у такому процесі відіграють: емпатія, яка має досягати рівнів співчуття, співпережи-вання; конгруентність; рефлексивне проникнення у власне несвідоме; переконування і наслідування на ґрунті визнання авторитетності і референтності викладача.
Аналіз розробок А.Б. Добровича, С.Л. Доценко, А.С. Мака-ренка, Р.В. Овчарової, В.А. Семіченко, Е. Шострома, Т.С. Яценко та ін. і відповідні цьому аналізу спостереження та опитування дозво-лили зробити висновок, що оптимальним для створення розвивальної комунікативної ситуації є діловий рівень спілкування, який має тен-денцію піднесення до ігрового та духовного, що відповідають су-б’єкт-суб’єктному діалогічному спілкуванню і толерантно-дружному комунікативному стилю. Істотним моментом ігрового та духовного рівнів спілкування є особистісне взаємопроникнення суб’єктів спіл-кування. У комплексі толерантно-дружнього стилю, ділового, ігро-вого та духовного рівнів спілкування припустимі фрагменти конвен-ціонального та певних проявів маніпулятивного рівнів; зниження до примітивно-маніпулятивного та стандартизованого – ні.
Висновки щодо сприятливих для розвивальної комунікативної ситуації у ВЗО рівнів і стилів спілкування, зроблені на основі аналізу праць А.Б. Добровича, Є. Мелібруди та ін, в істотному загальному сенсі співзвучні концепції інтегральної суб’єктності З.С. Карпенко, порівняльної типології спілкування В.М. Сагатовського, моделі кон-тактної взаємодії Л.Б. Філонова. Дані проведених нами опитувань зіставлені з результатами досліджень В.А. Семіченко, В.А. Кутіщен-ко, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок