Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,89 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
Коваль Сніжана Богданівна
УДК 371.13
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ
У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України (м. Івано-Франківськ)
Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри загальної та експериментальної психології
Офіційні опоненти - доктор психологічних наук, дійсний член АПН України, професор,
Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка, директор (м. Київ);
кандидат психологічних наук, доцент,
Ярошко Микола Михайлович,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри психології
Провідна установа - Черкаський державний університет
ім. Б. Хмельницького, кафедра практичної психології (м. Черкаси), Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “8” червня 2001 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.20.051.01 у Прикарпатському універ-ситеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розіслано 5 травня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Рега


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Cтворення системи розвивального навчання і виховання є однією з основних проблем новітньої світової і української психолого-педагогічної науки. Це - стратегічний напрям гуманістичної освіти, у тому числі у вищих закладах освіти.
Наше дослідження підтвердило, що значна частина студентів і викладачів українських вищих закладів освіти має внутрішні кон-флікти, комплекси, психічні захисти. Чимало з них досягають рівня фрустрації, преневротичних і невротичних станів. Всі ці негативні явища істотно перешкоджають розвивальним процесам у психіці особистості. Об’єктивним фактором появи таких явищ є несприятливі соціально-економічні умови життя. Але й негативні прояви у спілку-ванні в навчально-виховному процесі у ВЗО посідають одне із чіль-них місць у детермінації цих деструктивних феноменів. Отже, спря-мування навчально-виховного процесу в розвивальному напрямі ви-магає насамперед усунення деструктивних комунікативних домінант.
Особливу актуальність створення розвивальної комунікативної ситуації у ВЗО спричиняє відсутність у них базових критеріїв осо-бистісних якостей спеціаліста. Навіть гуманітарні спеціальності не зорієнтовані на формування ієрархізованої ціннісно-орієнтаційної компоненти у структурі особистості майбутнього фахівця. Тому саме духовно-ціннісний зміст спілкування учасників навчально-виховного процесу визначає досягнення основної мети гуманістичної освіти – розвитку учня, студента як самоцінної, здатної до самоактуалізації, самовдосконалення, самодостатньої особистості.
Розвивальна комунікативна ситуація стимулює інтелектуальну ді-яльність студентів, їх мисленнєво-пошукову активність на рівні діало-гічно-дискусійного спілкування з викладачем, яке в такій ситуації спря-моване на пошук істини кожним суб’єктом спілкування разом з усіма його учасниками. Це спричиняє інтелектуальне задоволення від учіння, що є істотним психологічним фактором його ефективності.
Основним функціональним полем розвивальної комунікативної ситуації у вищих закладах освіти є аудиторні заняття. Саме в навчаль-ній аудиторії уможливлюється пізнавальний та духовно-ціннісний, ек-зистенціальний діалог – осереддя розвивальної комунікативної ситуації.
Актуальність дослідження психологічних чинників створення розвивальної комунікативної ситуації у вищих закладах освіти підвищується тим, що у вітчизняній психолого-педагогічній науці немає розробок дисертаційного та монографічного рівня, безпо-середньо присвячених цій проблемі.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок