Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну

Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну

Назва:
Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,37 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ,
ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
МОМОТ Валентина Яківна
УДК: 616 - 006: 547. 231
Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією
N-нітрозодиетиламіну
14.01.07 – онкологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
Науковий керівник | -
доктор медичних наук, професор
Сидорик Євгеній Петрович,
завідувач відділу біофізики канцерогенезу
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
Офіційні опоненти : | -
доктор біологічних наук, професор
Орел Валерій Еммануїлович,
керівник відділу медичної фізики та біоінженерії
Інституту онкології АМН України, м. Київ;
-
доктор медичних наук
Чешук Валерій Євгенович,
доцент кафедри онкології
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця, м. Київ.
Провідна установа | -
Київська медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України,
кафедра онкології, м. Київ.
Захист відбудеться 12 квітня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України за адресою: 03022, Київ-22,
вул. Васильківська, 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
Автореферат розісланий 11 березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук |
Бородай Н.В.


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Біотрансформація нітрозосполук привертає увагу дослідників внаслідок накопичення достатньої кількості доказів їх канцерогенності практично для всіх видів експериментальних тварин і високої вірогідності утворювати пухлини у людей (Худолей В.В., 1999,
Заридзе Д.Г., 2000).
N-нітрозодиетиламін (НДЕА) для прояви своїх канцерогенних властивостей потребує метаболічної активації в монооксигеназній системі за участю цитохрому
Р-450 (CYP) та інших складових монооксигеназного комплексу: NADPH-цитохром 450-редуктази (ФП1), цитохрому b5, NADH- цитохром b5-редуктази, які локалізовані в мембранах ендоплазматичного ретикулуму клітин-мішеней (Yoo J.H., 1990, Sheweita S.D., 2000, Snyder R. 2004). Незважаючи на те, що на сьогоднішній день накопичені багаточисельні дані щодо механізмів канцерогенної дії НДЕА, залишаються недостатньо вивченими питання, які пов'язані з його впливом на експресію окремих ізоформ CYP за умов канцерогенезу. Перспективність таких досліджень обумовлена декількома причинами. По-перше, при хімічному канцерогенезі активний метаболіт утворюється в результаті окислення субстрату лише специфічними ізоформами CYP, тобто впливу кінцевого канцерогену та ризику малігнізації в першу чергу будуть піддаватись клітини з більшим вмістом цих ізоформ. Згідно гіпотези про моноклональне походження пухлин (Кобляков В.А., 1995) можна очікувати, що трансформовані та пухлинні клітини зберігають фенотип, подібний за складом ізоформам вихідної клітини. Тому вивчення складу ізоформ CYP може дати інформацію про здатність певних клітин до малігнізації (Гуляева Л.Ф., 2000). По-друге, багато протипухлинних препаратів активуються або дезактивуються специфічними ізоформами CYP (Guengerich F.P., 1999) і цілком вірогідно, що їх протипухлинну дію може визначати рівень експресії цих ізоформ CYP в пухлинах. В зв’язку з цим дані про експресуємі в пухлинах ізоформи CYP, та інформація, що стосується можливості модуляції ізоформного складу CYP, можуть бути використані для вибору специфічних цитостатиків та шляхів підвищення селективності їх дії. По-третє, враховуючи що ізоформи можуть розглядатись в якості маркерів диференційованої клітини, інформація про регуляцію їх експресії в пухлинах може бути важливою для розуміння процесів, пов’язаних з регуляцією функціонування генів в пухлині (Sheweita S.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок