Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ

Назва:
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
314
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Бєлінська Ірина Василівна
УДК: 612.419+612.111.7
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ
І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ
03.00.11 - цитологія, гістологія
Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі цитофізіології біологічного факультету
Київ-сь-ко--го на-ці--о--нального університету імені
Тараса Шевченка та Науковому центрі радіаційної медицини АМН України
Наукові керівники:
доктор біологічних наук, професор
Рибальченко Володимир Корнійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач відділу цитофізіології біологічного факультету
доктор медичних наук, професор
Клименко Віктор Іванович,
Науковий центр радіаційної медицини АМН України,
завідувач відділенням гематології Інституту клінічної радіології
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Родіонова Наталія Василівна,
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України,
завідувач відділу цитології та гістогенезу
доктор медичних наук, старший науковий співробітник
Білько Надія Михайлівна,
Національний університет "Києво-Могилянська Академія",
професор кафедри біології природничого факультету
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, м. Київ
Захист відбудеться 27 січня 2003 р. о 17 годині на засіданні
спеціа-лізованої вченої ради Д26.001.38 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, Київ-22, пр. акад. Глушкова, 2, ауд.215.
Поштова адреса: 01033, Київ, вул. Володимирська, 64,
Київський націо-наль--ний університет імені Тараса Шевченка,
біологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національ-ного універ--ситету імені Тараса Шевченка:
01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 21 грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Т.Л.Давидовська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення кровотворної тканини людини при мієлодиспластичному синдромі - стану гемопоезу, при якому спостері-гається нормальна або підвищена кількість гемопо-етичних клітин в кістковому мозку і зменшена кількість їх нащадків - клітин крові - є одним із найактуальніших питань в сучасній цитології та гематології [Глузман и соавт., 1998, 2000; Drunning, Mckenna, 1994; Beutler et al, 1995]. Даний стан кровотворення харак-те-ризу-ється наявністю морфо-логіч-но змінених клітин трьох ростків гемопоезу: лейкоцитарного, ерит-ро--цитарного і тромбоци-тарного та затримкою диференціювання їх попе--редників (неефектив--ний гемо-поез) в кістковому мозку [Зверкова и соавт., 1997; Клименко и соавт., 1998, 1999; Бебешко и соавт., 1999; Френкель и соавт., 1999; Савва и соавт., 2001]. Такі анома-лії є результатом порушення диферен-ціюван-ня стовбуро-вих клітин кістко-во--го мозку [Sawada et al, 1995; Hoffman et al, 1999, 2000]. Унікальність мієлодис-пластич-ного синдро--му полягає в тому, що він часто передує розвитку гострого лейкозу і його вважають передлейкозним станом [Greenberg et al, 1997; Oguma et al, 1997; Lemez et al, 2000; Picard et al, 2001].
При мієлодиспластичному синдромі більш детально вивчені зміни структури і розвитку еритроцитарної та лейкоцитарної ліній гемопоезу. Вивчається ріст цих клітин у культурі тканин, виявлена затримка (і навіть блокування) їх розвитку при даному стані гемопоезу [Билько, 1998; Drunning, Mckenna, 1994; Sawada et al, 1995]. При мієлодиспластичному синдромі виявлено збільшення кількості гемопое-тич--них клітин в стадії апоптозу, що пов'язують з неспроможністю їх до кінцевого диференцію-вання і, як наслідок, зниження кількості клітин у крові [Ража и соавт., 1999; Anzai et al, 1997; Delforge et al, 2001; Kawabata et al, 1996]. Останнє питання є дискусійним і до кінця не вирі-шеним, оскільки є протилежні дані відносно резистентності клітин кісткового мозку і крові до індукції апоптозу [Horikawa et al, 1997; Yoshida et al, 1997].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕГАКАРІОЦИТІВ І ТРОМБОЦИТІВ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок