Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі

Назва:
Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,33 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Херсонський державний університет

НАГРИБЕЛЬНА ІННА АНАТОЛІЇВНА
УДК 81.366+001.8
Функціонально-стилістичний підхід до
вивчення сполучників і часток у загальноосвітній
середній школі
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Херсонському державному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Коршун Тетяна Василівна,
Херсонський державний університет,
завідувач кафедри філології
 
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Вашуленко Микола Самійлович,
Інститут педагогіки АПН України;
головний науковий співробітник лабораторії
початкової освіти
кандидат педагогічних наук, доцент
Нікітіна Алла Василівна
Луганський національний педагогічний
університет ім. Т.Шевченка;
доцент кафедри української мови
Провідна установа – Черкаський національний університет
ім.Б.Хмельницького
Захист відбудеться “__” ____________ 2003 року о “___” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 при Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. Херсон, вул.40 років Жовтня, 27.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м. Херсон, вул.40 років Жовтня, 27.
Автореферат розіслано “ ____” ____________ 2003 р.
Заступник голови
спеціалізованої ради Є.Голобородько


Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми. Одним із стратегічних завдань реформування загальноосвітньої школи, передбаченого Законом про мови, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, стандартом мовної освіти є вивчення української мови та утвердження її як основної форми спілкування. Розроблені на виконання означених документів нові концепції шкільного навчання української мови основну мету цього процесу вбачають у вихованні особистості, наділеної уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття висловлювань (слухання й читання), їх створення (говоріння й письмо) у різних сферах, формах, видах і жанрах, у забезпеченні її всебічної мовленнєвої компетенції.
У подоланні труднощів, що виникають у мовленнєвій діяльності учнів, потрібно враховувати реальну сутність таких мовних і мовленнєвих явищ, як різноаспектна, широко членована система неповнозначних, або службових слів, наявних в усіх мовах, що засвідчує їх природність і комунікативну доцільність. У колі лінгводидактичних проблем, котрі нині стоять перед українською лінгводидактикою, на особливу увагу заслуговує вивчення сполучників і часток у функціонально-стилістичному аспекті, що передбачає розгляд названих мовних категорій системно, в широкому обсязі, з урахуванням різнобідчної сутності обох груп слів, властивих їм семантичних та стилістичних ознак.
Проблема навчання частин мови у функціонально-стилістичному аспекті розглядалася вченими різнопланово: у лінгвістичному (Ф.Буслаєв, О.Безпояско, В.Виноградов, І.Вихованець, К.Городенська, М.Греч, А.Загнітко, І.Кучеренко, О.Пєшковський, О.Потебня, О.Суник, Л.Щерба та ін.), у психологічному (О.Виготський, І. Зимня, Ю.Пассов, І.Синиця, О.Шахнарович, Н.Юр’єва), лінгводидактичному (М.Вашуленко, Є.Голобородько, Т.Ладиженська, О.Мельничайко, Г.Михайловська, А.Нікітіна, М.Пентилюк, Л.Скуратівський, О.Текучов, Т.Чижова, О.Хорошковська) напрямах. Учені з’ясовували граматичну природу частин мови, виявляли їх текстотворчі функції та особливості вживання в різних стилях.
Практика вивчення сполучників і часток, аналіз граматичних та стилістичних умінь і навичок учнів, огляд методичної літератури і чинних державних документів засвідчили недостатню увагу до опрацювання службових слів у функціонально-стилістичному аспекті на уроках української мови в основній школі, а також украй обмежені уміння учнів використовувати означені частини мови в побудові власних висловлювань різних стилів, наявність значних відхилень від граматичних норм.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок