Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз)

Назва:
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДЕМЧИШАК РУСЛАН БОГДАНОВИЧ
УДК 32.01:323.1:329(477.8)”1935-1939”
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр.
(історико-політологічний аналіз)
Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Поліщук Микола Васильович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри політології
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор
Наумкіна Світлана Михайлівна,
Південноукраїнський державний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,
завідувач кафедри політичних наук;
кандидат політичних наук, доцент
Вдовичин Ігор Ярославович,
Львівська комерційна академія,
доцент кафедри теорії держави і права
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра політології
Захист відбудеться 23 березня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 Львівського націо-нального університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 301.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 21 лютого 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат політичних наук, доцент Шурко О.Б.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Розбудова України як незалежної, демократичної, правової дер-жави з широким спектром політичних партій по-глиблює зацікавленість науковців, політиків, широких кіл громад-ськості історією не лише сучасних, а і тих політичних об’єднань, які діяли в минулому. Зокрема, вітчизняна політична наука намагається відтворити об’єктивну картину партійно-політичного життя Західної України у міжвоєнний період ХХ ст. Адже до 1991 р. радянські науковці, пере-буваючи під пресом пануючої тоді ідеології, зводили багатоманітну партійну палітру до протистояння двох таборів – буржуазно-націо-налістичного і комуністичного. При цьому діяльність політичних орга-нізацій некомуністичного спрямування зображалася лише негативно. Натомість українські діаспорні історики перебільшу-вали роль і вплив націоналістичних партій та організацій. Перед дослідниками нашого часу постає завдання об’єктивного та неупе-редженого висвітлення діяльності політичних об’єднань, що складали легальний партійно-політичний спектр Західної України у міжвоєнний період XX ст., передусім, їх програмних засад, тактики, взаємин між собою, участі у парламентських виборах. Адже ці партії перебрали на себе, фактично, окремі функції, властиві за звичайних умов національній державі.
Особливістю українських політичних партій Західної України між-воєнного періоду ХХ ст. було те, що вони функціонували не у своїй націо-нальній, а у Польській державі. Тому розв’язання національного питання ці партії розглядали як пріоритетне. Період з 1935 р. до 1939 р. став новим етапом партійно-політичного життя та новою сторінкою в історії українсько-польських взаємин міжвоєнної доби. Проблема розв’язання національного питання в діяльності легальних українських політичних партій Західної України в 1935-1939 рр. ще не була пред-метом окремого наукового дослідження. У наукових працях, де висвітлені ті чи інші ас-пекти цієї теми, переважає історичний підхід і майже відсутній політо-логічний аналіз. Спроби реалізації політики “нормалізації” українсько-польських відносин та втілення у життя ідеї консолідації національних сил суспільства, здійснені західно-україн-ськими партіями у той час, цікаві для дослідника-політолога і тим, що дозволяють виявити певні закономірності взаємин як між самими партіями, так і між партіями та владою, допомагають розкрити внут-рішню структуру цих партій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок