Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД З ОХОРОННИХ ЦіЛиКІВ

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД З ОХОРОННИХ ЦіЛиКІВ / сторінка 3

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД З ОХОРОННИХ ЦіЛиКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,56 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджені використанням апробованих методів дослідження, низькою розбіжністю данних аналітичного і фізичного моделювання з результатами промислових досліджень в умовах діючої шахти.
Наукове значення дисертації полягає у встановленні взаємозв’язку між параметрами технології підготовчих і очисних робіт у охоронних ціликах та напружено-деформованим станом масиву зони розвантаження напружень виробленим простором шахти.
Практичне значення отриманих результатів.
1. Розроблена технологія проведення підготовчих робіт у охоронних ціликах, яка дозволяє враховувати вплив виробленого простору шахти на траекторію закладення і спосіб кріплення виробок.
2. Удосконалена технологія проведення очисних робіт в охоронних ціликах за рахунок урахування місця розташування очисних блоків у масиві зони розвантаження напружень виробленим простором шахти.
Реалізація результатів досліджень.
1. Методики обґрунтування раціональних параметрів технології очисних і підготовчих робіт впроваджені в технологічні проекти видобутку руди з охоронних ціликів Криворізького басейну.
2. Технології проведення підготовчих і очисних робіт впроваджені на шахті ім. Леніна ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, що дозволило отримати реальний економічний ефект у розмірі 598,869 тис. грн на рік.
Особистий внесок автора полягає у визначенні напрямку і задач дослідження, розробці методик проведення аналітичного і фізичного моделювання, обробці отриманих результатів і формуванні наукових положень, апробації та впровадженні технологічних рішень в умовах діючої шахти.
Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи представлені та обговорені на міжнародних наукових конференціях: “Актуальные проблемы современной науки” (11-13 вересня 2001 р., м. Самара, Росія); “Проблеми механіки гірничо-металургійного комплексу” (28-31 травня 2002 р., м. Дніпроп-етровськ); “Проблеми і перспективи геотехнологій на початку III тисячоліття” (16-19 жовтня 2002 р., м. Дніпропетровськ) і технічних нарадах шахти ім. Леніна ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”(1999-2003 рр.).
Публікації. За результатам виконаних досліджень надруковано 8 робіт; з них 6 статей у фахових виданнях, які затверджені ВАК України, та 2 тези доповідей у матеріалах конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, бібліографії і додатків. При загальному обсязі в 149 сторінок дисертація містить 33 рисунка, 16 таблиць, бібліографію з 95 найменувань на 9 сторінках і 2 додатки на 22 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, сформульовані мета та задачі досліджень, наведені наукові положення, що виносяться на захист, наукове та практичне значення роботи, а також дані щодо впровадження і публікації результатів досліджень.
У першому розділі “Стан питання, мета і задачі дослідження” розглядаються проблеми управління станом масиву гірських порід при видобутку руд камерними системами розробки, які досліджували наукові та інженерно-технічні працівники ряду інститутів та виробничих організацій України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Суттєвим результатам з оцінки напружено-деформованого стану масиву гірських порід, управління гірським тиском, особливостей проведення гірничих робіт поблизу очисного та виробленого простору приділено достатньо уваги у роботах П.А. Абашина, С.Г. Борисенка, Ю.П. Капленка, В.М. Кучера, В.Ф. Лавриненка, Г.М. Малахова, О.Г. Недєльського, І.Д. Рівкіна, Г.Т. Фаустова, М.Б. Федька, В.В. Цариковського та інших.
На основі проведеного аналізу наукових і проектно-технічних джерел встановлено, що параметри конструктивних елементів камерних систем розробки, які визначають у Криворізькому басейні за інструкціями Державного науково-дослідного гірничорудного інституту (м. Кривий Ріг), не враховують можливості видобутку руди вище фронту очисних робіт шахти. Окрім цього, відсутня технологія проведення підготовчих робіт, яка б враховувала вплив виробленого простору (далі ВП) шахти на вибір траекторії закладення та способу кріплення виробок.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД З ОХОРОННИХ ЦіЛиКІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок