Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ ДЛЯ АКРОБАТИЧНИХ ПАР З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ

ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ ДЛЯ АКРОБАТИЧНИХ ПАР З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ / сторінка 3

Назва:
ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ ДЛЯ АКРОБАТИЧНИХ ПАР З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,20 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
, по темі “Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації”, номер державної реєстрації 0101U001889. Роль автора полягає в розробці і експериментальному обгрунтуванні методики раціонального планування тренувальних навантажень для жіночих акробатичних пар високої кваліфікації, з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму.
Особистий внесок претендента полягає в розробці проблеми; організації і проведенні дослідження; розробці, експериментальній перевірці і впровадженні авторської методики; аналізі і узагальненні отриманих в роботі результатів; оформленні дисертації.
У роботах, виконаних в співавторстві, дисертанту належать результати експериментальних досліджень, а також організація досліджень процесу підготовки жіночих пар високої кваліфікації Дніпропетровської області до основних змагань по розробленим автором програмам.
Апробація результатів дисертації
Результати проведених досліджень знайшли віддзеркалення в наукових доповідях, викладених на II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і аспірантів фізкультурних закладів “Фізична культура, спорт і здоров'я” (м. Харків, 1999 р.), VI міжнародної наукової конференції “Молода спортивна наука України” (м. Львів, 2002 р.), IV міжнародної наукової конференції “Фізична культура, спорт і здоров'я” (м. Харків, 2002 р.), наукової конференції “Молода наука Придніпров'я” (м. Дніпропетровськ, 2003, 2005 рр.).
Публікації
За наслідками дисертаційних досліджень опубліковано 7 наукових робіт, з них 5 - в спеціалізованих виданнях, рекомендованих ВАК України; 5 робіт виконано самостійно.
Структура і об'єм дисертації
Дисертація складається з введення, п'яти розділів, практичних рекомендацій, висновків, списку літератури, додатку. Робота викладена на 218 сторінках, містить 35 таблиць, ілюстрована 6 малюнками. Бібліографічний покажчик містить 271 літературне джерело, зокрема – 25 робіт зарубіжних авторів.
Методи дослідження
1. Аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури, документальних матеріалів.
2. Педагогічні спостереження за тренувальною і змагальною діяльністю жіночих акробатичних пар, хронометраж занять.
3. Методи соціологічних досліджень.
4. Педагогічне тестування (тестування фізичних здібностей, статичної сили і м'язової координації, вестибулярної функції).
5. Педагогічний експеримент.
6. Медико-біологічні методи (метод функціональних проб).
7. Методи математичної статистики.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У введенні розкривається актуальність теми, визначається об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, характеризується наукова новизна, практичне значення дослідження, особистий внесок претендента, указується область апробації і впровадження в практику результатів дослідження.
У першому розділі “Проблеми і перспективи сучасної підготовки спортсменок в різних видах спорту” проводиться аналіз анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму, статевого дозрівання спортсменок, спеціальної науково-методичної літератури, що розкриває особливості підготовки спортсменок в різних видах спорту, розглядаються анатомо-фізіологічна характеристика спортивної діяльності в акробатиці, основні показники навантаження в спортивній гімнастиці і акробатиці.
Аналіз літературних джерел дає підставу стверджувати, що сучасний рівень спортивної майстерності жінок-спортсменок вимагає пошуку більш довершених шляхів для підвищення ефективності тренувального процесу. В даний час найважливішого значення набуває оптимізація структури і змісту тренування з урахуванням адаптаційних можливостей жіночого організму.
У ряді робіт по таких суміжних видах спорту, як спортивна і художня гімнастика, синхронне плавання, розкриті основні принципи планування тренувальних навантажень в період безпосередньої підготовки до змагань з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму. Проте в жіночих акробатичних парах тренувальний процес проводиться без урахування специфічного біологічного циклу спортсменок, що підтверджується відсутністю досліджень даної проблеми в акробатиці.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ ДЛЯ АКРОБАТИЧНИХ ПАР З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок