Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР

Назва:
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,64 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОРОБЕЙ Ігор Іванович
УДК 631.4: 551.12.477:635.07
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ-1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук,
академік УЕАН
Шикула Микола Кіндратович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри грунтознавства
та охорони грунтів
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
Стрельченко Володимир Петрович
Українська агроекологічна академія,
в.о. професора кафедри грунтознавства
і землеробства
кандидат сільськогосподарських наук,
Шевченко Іван Павлович,
Інститут землеробства УААН,
завідувач лабораторії захисту грунтів
від ерозії
Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний університет, Міністерства АПК України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “22” вересня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 04 в Національному аграрному універ-ситеті за адресою: 252041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 252041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10, читальний зал.
Автореферат розісланий “17”серпня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балабайко В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Грунт - просторовий базис і головний засіб вироб-ництва у сільському господарстві, тому актуальність питання збереження грунтового покриву, який досить часто втрачає потенційну родючість у резуль-таті господарської діяльності людини, не підлягає сумніву.
В теперішній час розроблено цілий ряд грунтозахисних технологій вирощу-вання сільськогосподарських культур, які дають змогу отримувати стабільні врожаї і забезпечують грунтозахисний ефект, але для ефективного їх впро-вадження в певному регіоні необхідне досконале вивчення їх впливу на напрямок процесу грунтоутворення в агроценозі.
На особливу увагу заслуговує вивчення біологічної активності грунту, яка зумовлює процеси біохімічного перетворення органічної речовини та елементів живлення. Біологічна активність пов’язана практично зі всіма грунтовими режимами, а оптимальні її показники свідчать про загальне покращення умов росту і розвитку рослин. Тобто, необхідно розробити технології вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечать біологічний стан грунту максимально наближений до цілинних аналогів, що, в свою чергу, дасть змогу для ведення землеробства з розширеним відтворенням родючості грунту.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робо-та виконувалась у межах Державної науково-технічної програми 1549 “Використання вуглеамонійних солей у сільському господарстві України” завдання “Використання вуглеамонійних добрив у грунтозахисному землеробстві”.
Мета та завдання досліджень полягає у вивченні впливу грунтозахисних техно-логій вирощування сільсько-гос-подарських культур, які базуються на міні-мальному обробітку грунту, на біологічні фактори формування родючості лучно-чорноземного грунту, а також їх вплив на азотний фонд грунту і зв’язок із врожайністю цукрових буряків, озимої пшениці та гороху.
Відповідно до мети вирішувались такі завдання:
-
визначити активність фермен-тів, які приймають участь у перетворенні азоту;
-
вивчити зміни вмісту мінеральних форм азоту в грунті, під впливом мінімального обробітку;
-
визначити структуру азотного фонду лучно-чорноземного грунту в умовах грунтозахисних технологій;
-
встановити дози добрив, які забезпечать максимальний урожай і окупність одиниці поживних речовин;
-
визначити агрономічну та економічну ефективність грунто-захис-них технологій;
-
розробити методичні рекомендації з використання грунтоза-хис-них технологій вирощування цукрових буряків та озимої пшениці в умовах Андрушівського природно-сільськогосподарського району Право---бе-реж--ного Лісостепу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок