Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕТАТ-2,5,7,8-ТЕТРАМЕТИЛ-2-(4ў-МЕТИЛПЕНТЕН-3ў-ІЛ)-6-ОКСИХРОМАНУ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕТАТ-2,5,7,8-ТЕТРАМЕТИЛ-2-(4ў-МЕТИЛПЕНТЕН-3ў-ІЛ)-6-ОКСИХРОМАНУ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ / сторінка 2

Назва:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕТАТ-2,5,7,8-ТЕТРАМЕТИЛ-2-(4ў-МЕТИЛПЕНТЕН-3ў-ІЛ)-6-ОКСИХРОМАНУ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,47 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
П. Маковецкий и др., 1987; В.П. Маковецький та ін., 1995; Ю.В. Хмелевський та ін, 1995) властивостями модифікованих токоферолів. Разом з тим, несистематичність та суперечність даних, широта спектру біологічної дії синтезованих сполук, а також відмінності результатів, одержаних в дослідах in vitro та in vivo, вимагають подальшого вивчення залежності “структура-активність”. Зокрема, не знайшла достатнього висвітлення в науковій літературі проблема їхньої ефективності при отруєннях гепатотоксичними речовинами.
З огляду на вищевикладене, нашу увагу привернуло похідне a-токоферолу з модифікованим бічним ланцюгом - ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2-(4ў-метилпентен-3ў-ил)-6-оксихроман (робоча назва - "Евіт-1"), технологічний синтез якого (розроблений Інститутом біохімії НАН України спільно з АТ “ Київський вітамінний завод”) значно спрощений порівняно з відомим аналогом.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Інституту фармакології та токсикології АМН України в рамках теми “Дослідження ролі вільнорадикального окислення в патогенезі токсичної дії ксенобіотиків та її корекція похідними токоферолу” (№ державної реєстрації 0195U003201).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було експериментальне вивчення антиоксидантних, мембраностабілізуючих, детоксикуючих та гепатопротекторних властивостей ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2-(4ў-метилпентен-3ў-ил)-6-оксихроману за умов хімічного ураженя печінки (тетрацикліном, парацетамолом, тетрахлорметаном та його комбінацією з етанолом).
Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання:
1. Дослідити гостру токсичність "Евіту-1";
2. Провести дослідження антиоксидантної активності "Евіту-1" за умов токсичного ураження печінки у порівнянні з a-токоферолацетатом;
3. Вивчити мембранопротекторні властивості "Евіту-1";
4. Дослідити вплив "Евіту-1" на функціонування основних ланок мітохондріального ланцюга траспорту електронів печінки щурів за умов дії ксенобіотиків;
5. З’ясувати вплив "Евіту-1" на процеси детоксикації за умов токсичного гепатиту;
6. Провести порівняльне дослідження гепатопротекторних властивостей "Евіту-1" з фармакопейним вітаміном Е та силібором;
7. Дослідити субхронічну токсичність "Евіту-1".
Об'єкт дослідження. Характер змін про- та антиоксидантної системи, а також структурно-функціонального стану субклітинних мембран печінки щурів за умов гострої та хронічної дії ксенобіотиків-прооксидантів.
Предмет дослідження. Ефективність ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2-(4(-метилпентен-3(-ил)-6-оксихроману за умов експериментального хімічного ураження печінки.
Методи дослідження. На моделях токсичного ураження печінки тетрахлорметаном, тетрацикліном, парацетамолом вивчали вплив ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2-(4(-метилпентен-3(-ил)-6-оксихроману на стан про- та антиоксидантної системи печінки за вмістом супероксиданіонів, гідропероксидів, дієнових і триєнових кон'югатів, швидкістю утворення продуктів реакції з тіобарбітуровою кислотою, вмістом глутатіону та a-токоферолу, активністю каталази; мембранопротекторні властивості оцінювали за вмістом загальних фосфоліпідів, холестеролу в мембранних структурах печінки і за осмотичною резистентністю еритроцитів; стан монооксигеназної системи - за N-деметилазною активністю і вмістом цитохромів Р-450 та b5; визначали активність деяких ферментів транспорту електронів мітохондрій печінки; про гепатопротекторні властивості судили за амінотрансферазною і лужнофосфатазною активністю, рівнем білірубіну в сироватці крові, а також за деякими показниками, що характеризують обмін білків, ліпідів, вуглеводів. ЕД50 "Евіту-1" визначали за методом В.Б. Прозоровського. При дослідженні гострої та хронічної токсичності використовували ряд загальноприйнятих токсикологічних, фізіологічних, та біохімічних методів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше проведено поглиблене вивчення антиоксидантної та мембранопротекторної ефективності ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2-(4ў-метилпентен-3ў-ил)-6-оксихроману - нової біологічно активної сполуки - за умов хімічного ураження печінки ксенобіотиками прооксидантної дії і показано, що досліджувана сполука не поступається a-токоферолацетату.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕТАТ-2,5,7,8-ТЕТРАМЕТИЛ-2-(4ў-МЕТИЛПЕНТЕН-3ў-ІЛ)-6-ОКСИХРОМАНУ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок