Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПЛОСКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ З ЗОВНІШНІМИ МІЖФАЗНИМИ ТРІЩИНАМИ

ПЛОСКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ З ЗОВНІШНІМИ МІЖФАЗНИМИ ТРІЩИНАМИ / сторінка 3

Назва:
ПЛОСКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ З ЗОВНІШНІМИ МІЖФАЗНИМИ ТРІЩИНАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,06 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
При чисельній реалізації одержаних результатів використані методи розв’язку трансцендентних рівнянь, а для апробації одержаних розв’язків – метод скінчених елементів.
Наукова новизна одержаних результатів.
В дисертаційній роботі одержані наступні нові результати:
- на основі відомих представлень компонент НДС через кусково-голоморфні вектор-функції одержано нові представлення вказаного типу, які є зручними для дослідження зовнішніх міжфазних тріщин в анізотропному та п’єзоелектричному матеріалах;
- вперше задача для зовнішньої міжфазної тріщини з зоною контакту між двома анізотропними матеріалами під дією механічного навантаження зведена до комбінованої крайової задачі Діріхле – Рімана, яка розв'язана точно. Одер-жано трансцендентне рівняння для визначення довжини зони контакту, а також явні вирази для напружень і їх коефіцієнтів інтенсивності;
- враховано вплив температурного поля на довжину зони контакту і відповідний коефіцієнт інтенсивності зсувного напруження;
- вперше проаналізована зовнішня міжфазна тріщина з зоною контакту в п’єзоелектричному біматеріалі. Розглянуто моделі електро-проникної та електроізольованої тріщин. В обох випадках шляхом зведення проблем до задач лінійного спряження Діріхле – Рімана та Гільберта знайдено реальні довжини зон контакту та відповідні коефіцієнти інтенсивності напружень та електричної індукції;
- встановлено на основі конкретних обчислень механічні ефекти щодо впливу механічного навантаження та теплового поля на основні термомеханічні та електромеханічні характеристики в околі вершини зовнішньої тріщини;
- з метою порівняння одержаного аналітичного розв’язку для зовнішньої міжфазної тріщини в ортотропному біматеріалі одержано розв'язок відповідної задачі для тіла скінчених розмірів з крайовою міжфазною тріщиною методом скінчених елементів.
Обґрунтованість і достовірність наукових результатів забезпечується використанням достовірних моделей, коректністю фізичної та математичної постановок граничних задач, застосуванням відомих, перевірених іншими дослідниками аналітичних методів, узгодженням одержаних результатів з окремими відомими розв’язками, а також з результатами чисельного аналізу.
Теоретичне й практичне значення одержаних результатів. Запропоновані методики дозволяють визначати напруження і стрибки переміщень, а також досліджувати коефіцієнти інтенсивності напружень та довжини зон контакту для міжфазних тріщин в анізотропних матеріалах під дією температурного поля й зосереджених сил, а також для п’єзоелектричних матеріалів у випадку електро-проникної та електроізольованої тріщин, що дає можливість робити висновки про тріщиностійкість кусково-однорідних матеріалів. Крім того, одержані результати дозволяють виявити реальну картину деформування зовнішньої міжфазної тріщини і дозволяють використати ці закономірності при конструюванні чисельних алгоритмів розв’язання задач з міжфазними тріщинами для біматеріальних тіл скінчених розмірів.
Апробація результатів дисертації. Окремі результати дисертаційної роботи доповідалися на:
§ третій всеукраїнській науковій конференції “Математичні проблеми технічної механіки”, що проходила у м. Дніпродзержинську 22-24 квітня 2003 р.;
§ сьомому міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові, 18-20 травня 2005 р.
У цілому дисертаційна робота обговорювалася на наукових семінарах кафедри теоретичної та прикладної механіки ДНУ та кафедри диференціальних рівнянь ДНУ, а також на семінарі відділу математичних методів механіки руйнування та контактних явищ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 робіт. З них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 2 тези доповідей.
Особистий внесок здобувача:
Основні результати були отримані автором самостійно. Співавтор робіт [1-3, 5-6] В. В. Лобода є науковим керівником дисертанта, тому з ним обговорювалися постановки розглянутих задач, здійснювався вибір методів дослідження та аналізувалися отримані результати.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПЛОСКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ З ЗОВНІШНІМИ МІЖФАЗНИМИ ТРІЩИНАМИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок