Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)

ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)

Назва:
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,21 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Горбаль Василь Михайлович
 
УДК 340 г (4 Укр.)
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Ярмиш Олександр Назарович,
перший проректор з наукової роботи
Національного університету внутрішніх
справ, м. Харків
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Сафонова Інеса Павлівна,
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
професор кафедри історії держави і права
України та зарубіжних країн
кандидат юридичних наук, доцент
Андрусяк Тарас Григорович,
Львівський національний університет
імені І.Франка, доцент кафедри теорії
та історії держави і права.
Провідна установа: Інститут держави і права імені В.М.Корецького
Національної Академії наук України, м. Київ
Захист відбудеться 26 травня 2001 р. о “10.00” годині на засідання спеціалізованої вченої ради К 02.24.01 при Національному університеті внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий 25 квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є.Кириченко
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Кінець 80-х – 90-ті роки ХХ ст. стали періодом кардинальних суспільно-політичних змін в Україні й започаткували нове правове мислення у вітчизняній науці, що було б неможливим без міцних підвалин, закладених до української політико-правової думки ще в дореволюційні часи. Завдяки цим засадам сьогодні все більше зростає практичний та теоретичний інтерес і до прав особи, наповнюючись в процесі історичного розвитку суттєвим змістом, відповідно до рівня потреб людства.
Одним з найважливіших завдань сучасного українського суспільства є необхідність формування правової демократичної держави, головною метою якої б стало забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Україна конституційно визнала їх у відповідності до міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Готовність утверджувати права і свободи людини проголошена в преамбулі Конституції України 1996 р., у ст. 3 І розділу, де сказано, що “людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”. Велике практичне значення для створення механізму забезпечення прав людини і громадянина мають положення ст. 21 Конституції України: “Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними” та ст.22 Конституції України, яка проголошує: “Кон-сти-ту-цій-ні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані”.
Сучасна Конституція України закріплює верховенство й пряму дію конституційних норм, а також безпосередню дію прав і свобод людини і громадянина. Це значить, що Конституція – живий працюючий механізм, а її положення являють собою не відірваний від життя проект, а реальне керівництво щодо застосування правових норм.
Сприйняття міжнародних стандартів у галузі прав людини, вступ України до Ради Європи свідчать, що у вітчизняній теорії прав і свобод особи відбувся відхід від старих позитивістських ідей на користь концепції природного права. Усвідомлення природи загальнолюдських витоків у праві дозволило закласти нові концептуальні підвалини до національного законодавства, за якими є неприпустимим трактування прав особи як октройованих прав.
Сьогодні постало питання про необхідність вивчення попередньої національної ідейно-правової спадщини з нових гуманістичних позицій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок