Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ

Назва:
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,83 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
ВДОВЦОВА Світлана Анатоліївна
УДК 811.161.2 (071.1)
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ
13.00.02 – теорія і методика навчання
(українська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Мельничайко Володимир Ярославович,
Тернопільський державний педагогічний
університет ім. В.Гнатюка
професор кафедри методики викладання
української мови та культури мовлення.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Караман Станіслав Олександрович,
Київський міський педагогічний
університет ім. Б.Д. Грінченка,
декан філологічного факультету;
кандидат педагогічних наук, доцент
Лучкіна Любов Василівна,
Глухівський державний педагогічний
університет,
доцент кафедри української мови.
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний університет, кафедра українського мовознавства та основ журналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон.
Захист відбудеться 10 червня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д).
Автореферат розісланий 07.05.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Т. Шелехова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах сьогодення основним завданням вищого навчального закладу (ВНЗ) є формування еліти суспільства. Важливим складником цього процесу є забезпечення належного рівня мовної компетенції майбутніх фахівців. Тому нагальною потребою для високоорганізованого суспільства є виховання сильної мовної особистості, яка має фундаментальні знання і багатий інформаційний запас, прагне їх поповнювати, володіє основами конструювання тексту відповідно до комунікативного задуму і мовленнєвою культурою.
Вивчення мови сприяє розвиткові в майбутнього спеціаліста якостей, які характеризують його інтелектуальну особистість незалежно від фаху.
Мова є основою для інших видів діяльності, зв’язок мови з іншими навчальними предметами забезпечує цілісність і єдність світобачення спеціалістів, мовний розвиток особистості – необхідна умова їх активної участі в житті суспільства.
Стосується це і фахівців технічного профілю. Поєднання технічного і гуманітарного навчання сприяє підготовці творчо мислячих спеціалістів.
Оскільки роль української мови у суспільному житті постійно зростає (про це свідчать такі державні документи: „Закон про мови”, Державна національна програма „Освіта. Україна ХХІ століття”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Конституція України), то відповідно збільшується увага до мовної освіти у навчальних закладах усіх рівнів. Підвищилися вимоги до знань і умінь учнів у середній загальноосвітній школі, в якій навчання мови побудоване на основі чотирьох змістових ліній – лінгвістичній, комунікативній, культурознавчій і діяльнісній. Шкільна програма передбачає оволодіння всіма рівнями сучасної української літературної мови та її нормами.
У ВНЗ мовний курс обов’язково має орієнтуватися на специфіку майбутньої спеціальності студента, акцентувати увагу на професійному спілкуванні, опрацюванні професійної лексики.
Це завдання є актуальним і для навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Перш ніж вчорашній школяр стане фахівцем у певній галузі знань, йому треба відшліфувати здобуті у школі знання і вміння (на жаль, у випускників середніх навчальних закладів їхній рівень досить низький) та створити умови для досконалого володіння мовою в усіх сферах спілкування (вищий ступінь культури мовлення).
Проблема підвищення мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців є злободенною для ВНЗ технічного профілю. Сьогодні відбувається стрімкий розвиток технічних галузей, з’являються нові спеціальності, але мовні та мовленнєві проблеми так і залишаються невирішеними, бо зовсім недавно вся мова науки була російською, і тепер українська мова важко входить у термінологічний вжиток.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок