Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Загрузка...

ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ / сторінка 12

Назва:
ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,28 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
- 2000.- №4(19).- С.34-41.
4. Ковалишин І.Г. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України. - 2001.- №2.- С.38-42.
5. Ковалишин І.Г. Роль регіонів у регулюванні міграційних процесів в Україні // Правові проблеми реформування регіональної влади: Матеріали наук.-практ.конф., м.Харків.-12 квітня 2002р./ За ред.проф. Ю.П.Битяка. – Харків: НДІ держ.буд-ва та місцевого самоврядування АпрН України, 2002.- С.86-87.
АНОТАЦІЇ
Ковалишин І.Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2005.
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем правового статусу біженців в Україні. Ідея дослідження полягає у тому, що проблема правового статусу біженців, з одного боку – це частина загальної проблеми правового статусу особи у сучасному світі, прав людини і громадянина. З іншого боку, проблему правового статусу біженців необхідно розглядати як складову проблеми правового статусу іноземців в країні їхнього тимчасового перебування.
В роботі на основі аналізу основних положень теорії конституційного права України, міжнародно-правових норм, Конституції і законодавства України, практики надання і припинення статусу біженців в Україні сформульовано авторську концепцію правового статусу біженців як особливого (привілейованого) і тимчасового виду правового статусу іноземців, які не користуються захистом держави у країні свого походження; розкриваються поняття біженця і правового статусу біженця в конституційному праві України, досліджуються співвідношення і взаємозв'язок між правовим статусом біженців і правовим статусом іноземців та осіб без громадянства; порядок набуття та припинення правового статусу біженців в Україні; існуючі проблеми реалізації прав та виконання обов'язків біженців в Україні, а також запропоновано шляхи їх розв'язання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регламентує правовий статус біженців в Україні.
Висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, можуть бути використані в процесі удосконалення діяльності органів державної виконавчої влади, які беруть участь у вирішенні питань біженців.
Ключові слова: біженець, іноземець, громадянство, правовий статус, набуття і припинення статусу біженця, принцип невислання.
 
Ковалишин И.Г. Правовой статус беженцев в Украине: проблемы теории и практики. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт законодательства Верховного Совета Украины. - Киев, 2005.
Диссертационная робота посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем правового статуса беженцев в Украине. Идея исследования состоит в том, что проблема правового статуса беженцев, с одной стороны – это часть общей проблемы правового статуса лица в современном мире, прав человека и гражданина. С другой стороны, проблему правового статуса беженцев необходимо рассматривать как составную проблемы правового статуса иностранцев в стране их временного пребывания.
В роботе на основе анализа основных положений теории конституционного права Украины, международно-правовых норм, Конституции и законодательства Украины, практики предоставления и прекращения статуса беженцев в Украине сформулирована авторская концепция правового статуса беженцев как специального (привилегированного) и временного вида правового статуса иностранцев, которые не пользуються защитой своего государства в стране происхождения, раскрываются понятия беженца и правового статуса беженца в конституционном праве Украины, исследуются соотношение и взаимосвязь между правовым статусом беженцев и правовым статусом иностранцев и лиц без гражданства, порядок предоставления и прекращения статуса беженца в Украине, существующие проблемы реализации прав и выполнения обязанностей беженцев в Украине, а также предложены пути их решения.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок