Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III)

ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III)

Назва:
ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,99 KB
Завантажень:
218
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ НАУК УКРАЇНи
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХіМІЇ
УДК 547.732+544.412.3+546.18
КОВАЛЬОВА
Світлана Олександрівна
ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ
ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III)
02.00.08 — хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук
Толмачов Андрій Олексійович,
Науково-виробничий хіміко-біологічний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, директор
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Воловенко Юліан Михайлович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук
Онисько Петро Петрович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “_22_”_грудня____ 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044)573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий “10” листопада 2005р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01
доктор хімічних наук Вовк М. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.


Актуальність теми. Амінофосфонові кислоти та їх похідні є складовими багатьох біологічних об’єктів і ретельно досліджуються в останні 10 років. На теперішній час найбільш вивчені аміноалкілфосфонові кислоти - аналоги 2-аміноетанфосфонової кислоти, яка була виявлена в живих організмах. Біологічна активність похідних аміногетерилфосфонових кислот вивчена значно менше, що обумовлено, насамперед, відсутністю доступних методів їх синтезу. До початку 90-х років було відомо лише декілька прикладів C-фосфорильованих аміногетероциклів, одержаних багатостадійними синтезами, що включають на заключній стадії гетероциклізацію ациклічних фосфонатів. Зокрема, перші С-фосфорильовані похідні 2-амінотіофену були отримані у 1997 році гетероциклізацією фосфоровмісних тіоамідів карбонових кислот з -галогенкетонами. В 1996 – 2000 рр. співробітниками ІОХ НАН України був запропонований метод некаталітичного електрофільного С-фосфорилювання похідних ряду азотистих аміногетероциклів, таких як амінопіразол, амінотіазол та амінотіадіазол, галогенідами фосфору (III) в основних середовищах, що дозволило отримати відповідні похідні аміногетерилфосфонових кислот. Виходячи з цього, вивчення реакції С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III) викликає інтерес як з теоретичної, так і практичної точок зору.
Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягала у вивченні та розробленні методів прямого С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену із захищеною аміногрупою галогенідами фосфору (III) в основних середовищах.
Об’єкт дослідження – похідні 2-амінотіофену в реакціях з галогенідами тривалентного фосфору в основних середовищах
Предмет дослідження – С-фосфорильовані похідні 2-амінотіофену, синтез і вивчення їх хімічних властивостей.
Методи дослідження – органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи (ІЧ-, ЯМР-спектроскопія 31Р, 1Н, 13С), рентгеноструктурний аналіз.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках бюджетної теми відділу хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України “С-Фосфорильовані гідразони та формамідини в синтезі нових фосфороорганічних сполук” (1998 – 2000 рр.) (№ держреєстрації 0198U000312).
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше здійснене пряме С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III). Розроблені зручні препаративні підходи до C5- та С3-фосфорильованих похідних 2-амінотіофену з різними замісниками біля атома фосфору (III) та (V).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок