Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів

Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів

Назва:
Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,58 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Обшта Анатолій Феліксович
УДК 621.317
Розвиток теорії та методів побудови
засобів контролю якості
струмопровідних матеріалів
05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних
та магнітних величин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор
Столярчук Петро Гаврилович, завідувач кафедри “Метрологія, стандартизація та сертифікація”
Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Себко Вадим Пантелійович, завідувач кафедри при-ладів та методів неруйнівного контролю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
доктор технічних наук, професор
Кісіль Ігор Степанович, завідувач кафедри методів і приладів контролю якості і сертифікації продукції Національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ
доктор технічних наук, професор
Хома Володимир Васильович, професор кафедри автоматики і телемеханіки Національного університету Львівська політехніка, м. Львів
Провідна установа: Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП НДІ Система), науково-дослідний відділ розробки теоретичних та науково-методичних засад метрологічного забезпечення вимірювально-інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами, м. Львів.
Захист дисертації відбудеться 27 грудня 2005 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті Львівська політехніка (79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою: 79013, Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий “26” листопада 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.т.н., професор Луцик Я.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Науково-технічний прогрес в області контролю якості складних систем і агрегатів немислимий без широкого використання в науці і техніці контрольно-вимірювальних систем, які забезпечують реєстрацію та об-роб-ку сигналів з метою виділення інформації про стан системи та прийняття рішення про можливість її експлуатації. В цих умовах важливого значення набуває розроблення мате-матичного апарату, який відображає властивості досліджуваних об’єк-тів та ство-рення системних засобів інформаційно-вимірю-вальної техніки для контролю їх динамічного стану.
Серед різних видів контролю якості технічних систем одне з провідних місць займає вихрострумовий контроль. Кілька десятків років він широко впро-вад-жується в практику як технічних, так і лабораторних випробувань. Вихро-струмова апаратура має важливі переваги над приладами, які базуються на інших фізичних принципах. До них відносяться: більша продуктивність, високий рівень автоматизації, широкий діапазон робочих температур та тисків. Можливість контролю якості струмопро-від-них матеріалів об’єктів, які руха-ються на великих швидкостях, ставить вихростру-мо-ві прилади поза конку-ренцією при розв’язуванні задач контролю якості масової продукції безпосе-редньо в процесі виробництва.
Розвиток теорії та практики вихрострумового контролю якості матеріалів базу-ється на методах побудови багатовимірних нелінійних моделей системи „вихро-стру-мо-вий первинний перетворювач – об’єкт контролю” та принципах роз-робки спеці-алі-зованого комп’ютерного і програмного забезпечення (інформа-ційно-вимі-рю-валь-ного комплексу) обробки інформації про параметри об’єкта кон-тролю в реальному часі. Вихрострумовий контроль суттєво багато-па-раметро-вий. Відгук первинного пере-творювача зале-жить як від конструктивних параметрів перетво-рю-вача, так і від фізичних та геометричних параметрів об’єкта контролю і лінійних розмірів можливих дефек-тів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Реферат на тему: Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок