Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Назва:
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,92 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна
УДК 94 (477+430)
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КОРОЛЬ Віктор Юхимович,
професор кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович,
декан факультету підвищення кваліфікації
Інституту підготовки кадрів Державної
служби зайнятості України
кандидат історичних наук, доцент
ПАПЕНКО Наталія Степанівна,
доцент кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться „ 27” травня 2005р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.123.01 у Київському славістичному університеті (01025, м. Київ, пров. Рильський, 10).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського славістичного університету (03150, м. Київ, вул. А.Барбюса, 9).
Автореферат розісланий „ 25” квітня 2005р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор І.І. ІЛЬЮШИН
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Історія відносин українського та німецького народів сягає глибини віків. У різні історичні періоди їхній характер визначався, насамперед, державним станом обох народів та їх міжнародним становищем. Усупереч різноманітним точкам зору та неоднозначним оцінкам окремих історичних періодів і аспектів українсько-німецьких відносин вони в сучасну історичну добу зміцнюються і розвиваються.
Враховуючи пріоритетність європейського напряму зовнішньої політики нашої країни, дослідження основних складових співробітництва між Україною і ФРН у 90-х роках XX століття викликає особливий науковий та практичний інтерес. Об’єднання Німеччини та проголошення незалежності України, встановлення між ними дипломатичних і партнерських міждержавних взаємин уможливили розвиток політичного, торгoвельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва. Тому ґрунтовне вивчення і комплексний аналіз українсько-німецьких відносин у 90-х роках XX століття набуває актуального значення.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається і тим, що українсько-німецькі відносини в зазначений період ще не були предметом спеціального комплексного історичного дослідження як в українській, так і в зарубіжній історичній науці.
Аналіз українсько-німецького співробітництва означених хронологічних меж дасть змогу більш чітко з’ясувати основні закономірності розвитку взаємозв'язків між обома народами та співвіднести їх із загальноєвропейськими трансформаційними змінами і запропонувати шляхи удосконалення, підвищення їх дієвості.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою виконання комплексних програм науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми державотворення України” № 19U015201, наукової теми історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Історія формувань і розвитку Української держави” № 01 БФ 046-01.
Мета дисертації - здійснити аналіз стану, тенденцій розвитку та можливих перспектив українсько-німецького співробітництва в зазначений період.
У ході реалізації поставленої мети автором визначено наступні завдання:
- проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу дослідження;
дослідити українсько-німецькі політичні відносини як важливий чинник розвитку міжнародного співробітництва;
виділити основні напрями і форми українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва; простежити динаміку становлення та розвитку спільних українсько-німецьких підприємств, німецького інвестування в економіку України;
з’ясувати можливості відновлення і подальшого розвитку багатовікових традицій духовних зв’язків, співробітництва в науково-технічній сфері досліджуваного періоду;
проаналізувати основні форми співпраці України та ФРН у процесі здійснення програми підтримки повернення етнічних німців з інших країн СНД у місця їх попереднього розселення на українській території;
дослідити вплив розвитку співпраці у гуманітарній сфері, а також на рівні споріднених міст України і об’єднаної Німеччини на процес подолання стереотипів минулого, активізацію двосторонніх міждержавних контактів;
виявити недоліки, які гальмували розвиток співпраці і накреслити шляхи їх подолання та піднесення двостороннього співробітництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок