Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія)

російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія)

Назва:
російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,59 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДнІпропетровсЬкий НАЦіОНАЛЬНиЙ університет
капітан ТеТЯНА анатоліївна
УДК 821.161.1–32“19”
російське оповідання початку ХХ століття
(Жанрова типологія)
10.01.02 – російська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі порівняльного та російського літературознавства Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Гусєв Віктор Андрійович,
завідувач кафедри порівняльного
та російського літературознавства
Дніпропетровського національного університету.
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Силантьєва Валентина Іванівна,
завідувач кафедри зарубіжної літератури
Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова;
кандидат філологічних наук, доцент
Таборєв Володимир Захарович,
доцент кафедри зарубіжної літератури
Запорізького державного університету.
Провідна установа – Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського, кафедра
російської та зарубіжної літератури,
Міністерство освіти і науки України,
м. Сімферополь.
Захист відбудеться “8” квітня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08. 051. 12 у Дніпропетровському національному університеті (49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. ).
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського національного університету (49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8).
Автореферат розісланий “_5__” ____березня_____ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І. В. Кропивко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальність теми. У сучасному літературознавстві однією з найбільш вагомих є проблема жанрового розвитку. Зацікавленість учених помітно виявляється не тільки з позицій теоретичних особливостей, але й з погляду історії літератури, що дозволяє дослідникам надавати перевагу жанровому підходу при розгляді тих чи тих етапів літературного розвитку. Важливою рисою вивчення жанру є те, що літературознавці, прагнучи подолати недосконалість наявних жанрових визначень, аналізують конкретно-історичний тип окремого жанру і тим самим досліджують новий варіант типологічного підходу, який можна назвати внутрішньожанровою типологією. Найважливішою умовою її розробки є пошук наукових критеріїв, що виходять із суттєвих властивостей літературного жанру. Варто зауважити, що за умови відносної розробленості у вітчизняному літературознавстві жанрової структури оповідання, особливо сучасного (праці В. Гречнєва, А. Огнєва, В. Скобелєва, Н. Тамарченко, Е. Шубіна та інших), до цього часу не вироблено загальноприйнятих критеріїв для визначення видових відмінностей всередині цього жанру.
Відсутність єдиних принципів класифікації оповідання за типами суттєво перешкоджає його вивченню. Таким чином, одним із найважливіших завдань дослідження російського оповідання початку ХХ століття є створення науково обґрунтованої внутрішньожанрової типології.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано на кафедрі порівняльного та російського літературознавства Дніпропетровського національного університету в межах колективної теми “Закономірності функціонування літератури в системі культури”, що входить до науково-планової тематики ДНУ. Тему дисертації зареєстровано Науковою радою НАН України 19.02.2002 р. (протокол №1).
Мета дослідження – ґрунтовно проаналізувати основні закономірності розвитку жанру оповідання в російській літературі початку ХХ століття.
Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких конкретних завдань:

визначити місце оповідання у жанровій системі російської літератури початку ХХ століття;

виявити способи формування і розвитку окремих жанрових різновидів російського оповідання початку ХХ століття;

вивчити вплив ліричного роду на епос і на оповідання як його малої форми;

проаналізувати індивідуальні й типологічні особливості оповідань російських письменників початку ХХ століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок