Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ

ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ / сторінка 2

Назва:
ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з темою «Наукові основи синтезу полімерних барвників у волоконному середовищі», номер Державної реєстрації 0106U000887, Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16.11.2005 р.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка технології створення електропровідного волокнистого матеріалу методом поверхневого фарбування шляхом синтезу електропровідного барвника в волокнистому матеріалі.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені та виносяться на захист наступні завдання:
-
метод фарбування електропровідним барвником шляхом окислювальної конденсації аніліну в волокнистому матеріалі;
-
одержання рівняння ізотерми абсорбції барвника волокном;
-
дослідження сорбції аніліну волокнистим матеріалом в різних умовах;
-
дослідження впливу текстильних допоміжних речовин на процес фарбування шляхом синтезу полімерного барвника в волокнистому середовищі;
-
дослідження властивостей електропровідних волокон та полотен.
Об’єкт дослідження – процес фарбування волокнистих матеріалів.
Предмет дослідження – отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження з використанням поверхневого фарбування похідними аніліну.
Методи дослідження – для вирішення поставлених задач використовувались: фундаментальні положення технології текстильних матеріалів; спектрофотометричний метод дослідження; метод ІЧ-спектроскопії; спектральний аналіз у видимій області; метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР); метод визначення електрофізичних характеристик забарвлених комплексних ниток та полотен; стандартні методи текстильного матеріалознавства оцінки стійкості забарвлених волокнистих матеріалів до фізико-хімічних впливів; методи математичної статистики обробки результатів експериментів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
-
вперше отримані рівняння, що описують ізотерму абсорбції барвника волокнистим матеріалом, аналогічні за формою рівнянням Ленгмюра та БЕТ;
-
визначені умови окислювального фарбування аніліном при сорбції аніліну волокном «як дисперсного барвника»;
-
показана можливість досягнення першого порогу перколяції та електропроводності поліамідного та поліакрилонітрильного волокнистих матеріалів шляхом окислювального фарбування при сорбції аніліну «як дисперсного барвника»;
-
обгрунтовано використання гетерокоагуляційного механізму фарбування шляхом синтезу жорстколанцюгового поліаніліну в процесі окислювального фарбування аніліном;
-
запропоновано технологію фарбування поліамідного волокнистого матеріалу з використанням механізму гетерокоагуляції поліаніліну;
-
показано вплив типу поверхнево-активних речовин (ПАР) на процес гетерокоагуляції поліаніліну колоїдного ступеню дисперсності на поліамідному волокнистому матеріалі.
-
вперше отримано електропровідний текстильний матеріал методами поверхневого фарбування в процесі опорядження.
Практичне значення одержаних результатів. Запропонована та науково-обгрунтована технологія отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження. Робота суттєво розширює асортимент електропровідних текстильних матеріалів шляхом синтезу електропровідного барвника в волокнистому матеріалі. Розробка відкриває шлях для створення електропровідного технічного текстилю на основі природних і хімічних волокон та їх сумішей. Запропонований метод надання електропровідності волокнистому матеріалу суттєво розширює область застосування електропровідного текстилю.
Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри опоряджувального виробництва КНУТД (Акт впровадження від 28.01.2008 р.) та апробовані у виробничих умовах Державної холдингової компанії Артем ЗАТ «Артемконтакт» (Акт виробничих випробувань від 12.02.2008 р.), що підтвердили можливість ефективного одержання електропровідного волокнистого матеріалу за рахунок синтезу електропровідного барвника на волокнистому матеріалі. Реалізація викладеного в роботі нового способу дозволить очікувати економічний ефект біля 600 грн (напівбезперервна схема) в розрахунку на 1 кг отриманого електропровідного волокнистого матеріалу, що містить поліанілін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок