Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ

Загрузка...

ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ / сторінка 3

Назва:
ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Особистий внесок здобувача полягає в обгрунтуванні мети і задач дослідження, в критичному аналізі науково-технічної та патентної літератури, виконанні експериментальних досліджень. В наукових публікаціях із співавторами та керівником роботи авторові належить отримання і аналіз експериментальних даних, формулювання основних наукових положень та висновків.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на:
- Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів (2005?2007 рр., м. Київ, КНУТД);
- ювілейній міжнародній науково-технічній конференції, присвяченої 75 – річчю Київського національного університету технологій та дизайну «Інноваційні технології – майбутнє України», 2005 р., м. Київ, КНУТД;
- міжнародній конференції «Проблеми легкої і текстильної промисловості», 2005 р., м. Херсон, ХНТУ;
- ювілейній міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні екологічно безпечні тепломасообмінні процеси в технологіях легкої промисловості», 2006 р., м. Київ, КНУТД;
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми легкої і текстильної промисловості України», 2006 р., м. Херсон, ХНТУ.
Публікації за темою дисертаційної роботи включають 20 найменувань, у тому числі: 7 статей у наукових фахових журналах, 1 стаття у міжнародному виданні, 2 патента України, 10 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.
Дисертація містить 158 сторінок машинописного тексту, 12 таблиць, 48 рисунків, 144 найменування літературних джерел. Обсяг додатків – 4 сторінки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі охарактеризовано сучасний стан технологій виробництва електропровідних волокнистих матеріалів, методи їх одержання. Відзначені переваги і недоліки технологій виробництва. Зазначено, що електропровідні полімери з ланцюгом спряжених подвійних зв’язків в основному ланцюгу, завдяки своїм унікальним властивостям знайдуть своє застосування при створенні нового виду електропровідних волокнистих матеріалів, що дозволить знизити технологічні витрати і собівартість готової продукції. У вступі сформульовані актуальність, мета і задачі дисертаційної роботи, охарактеризовано об’єкт та предмет досліджень, розкрита наукова новизна і практична цінність роботи.
У першому розділі представлено літературний огляд, у якому показана потенціальна можливість використання полімерних сполук з ланцюгом спряжених подвійних зв’язків в основному ланцюгу для надання електропровідних властивостей волокнистим матеріалам. Розглянуто основні тенденції розвитку електропровідних полімерів в умовах розробки високих технологій. Розглянуто основні методи одержання поліаніліну, який внаслідок своїх електронних, електрохімічних та каталітичних властивостей є одним з найперспективніших полімерів з системою спряжених подвійних зв’язків в основному ланцюгу.
На основі критичного аналізу літературних даних обгрунтована необхідність створення нового виду електропровідного волокнистого матеріалу. Опрацьовані літературні джерела наукової та технічної інформації дозволили сформулювати мету роботи і задачі для подальших досліджень.
В другому розділі викладено загальну методику та описано основні методи досліджень, обгрунтовано методи математичної обробки одержаних результатів. Наведено основні характеристики сполук та матеріалів, що використовувались в роботі.
У третьому розділі викладено теоретичну частину роботи. Запропоноване в роботі припущення про утворення сольватів «активний центр (фрагмент макромолекули) – молекула барвника» дозволило отримати рівняння ізотерми абсорбції барвника волокнистим матеріалом, яке за формою співпадає з рівнянням Ленгмюра.
Застосування рівняння Ленгмюра для опису сорбції барвника вважається ознакою адсорбційного механізму сорбції барвника на «внутрішній поверхні» у волокні. Такою поверхнею при адсорбції може бути тільки міжфазна межа розділу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок