Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ КОЛЕГІУМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ КОЛЕГІУМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / сторінка 4

Назва:
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ КОЛЕГІУМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,55 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення дослідження полягає в розробці й експериментальній перевірці системи роботи з формування і розвитку творчої самостійності учнів у процесі вивчення української мови в колегіумі. Результати наукового дослідження можуть бути використані в процесі навчання української мови в колегіумі, розробки спецкурсів з проблем організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільних класах, створення навчальних посібників з української мови для профільного навчання.
Вірогідність результатів наукових узагальнень, висновків і рекомендацій забезпечується методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, глибоким аналізом емпіричного матеріалу, використанням різноманітних методів теоретико-емпіричних досліджень, дослідно-експериментальною роботою, перевіркою здобутих результатів з використанням апарату математичної статистики, які свідчать про ефективність пропонованої методики розвитку творчої самостійності учнів колегіумів у процесі вивчення української мови.
Апробацію і впровадження результатів дослідження здійснено на базі Глухівського колегіуму Сумської області (довідка № 174 від 11.09.04), Роменського колегіуму Сумської області (довідка № 207 від 07.10.04), Рівненського колегіуму (довідка № 380 від 21.04.04).
Основні результати роботи висвітлювалися в доповідях і повідомленнях на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Зміст і структура шкільної літературної освіти” (м. Глухів, 2002 р.); „Актуальні проблеми підготовки вчителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах” (м. Глухів, 2003р.); „Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі” (м. Житомир, 2004р.); міжвузівській науковій сесії „День науки” (м. Бердянськ, 2003р.); звітно-наукових конференціях молодих учених Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, (2002-2003рр.); звітних науково-практичних конференціях викладачів Глухівського державного педагогічного університету (2002-2007 рр.).
За результатами дослідження опубліковано десять одноосібних робіт, з них шість статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, поставленими завданнями і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (284 найменування) і 10 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 265 сторінок. Основний зміст викладено на 169 сторінках. Текст дисертації містить 19 таблиць, 4 діаграми, 7 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, сформульовано гіпотезу, розкрито завдання і методи дослідження, його наукову новизну, окреслено теоретичне і практичне значення здобутих результатів; подано відомості про вірогідність, апробацію й можливості впровадження результатів дослідження в навчальний процес колегіумів.
У першому розділі – „Теоретичні основи проблеми розвитку творчої самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності” – розкрито філософські, психолінгвістичні, психолого-педагогічні, методичні аспекти дослідження; проаналізовано стан розкриття проблеми розвитку творчої самостійності учнів колегіумів у навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу мови; уточнено зміст поняття „творча самостійність”.
У результаті аналізу наукових джерел розкрито філософський аспект проблеми творчості (зміст, етапи, види творчої діяльності), діалектичний взаємозв’язок творчості і пізнання. Системний розгляд різних підходів до трактування феномена творчості дав змогу обрати за робоче найбільш універсальне і прийнятне для методичних цілей нашого дослідження визначення, за яким феномен творчості тлумачиться як діяльність, пройнята елементами нового, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей. Творчість – це продуктивна діяльність, основними етапами якої є: 1) включення дій суб’єкта в соціально-культурний процес; 2) створення нового із застосуванням продуктивних дій у зв’язку з репродуктивними; 3) актуалізація нового, його оцінювання суб’єктом творчості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ КОЛЕГІУМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок