Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (назви богослужбових предметів)

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (назви богослужбових предметів)

Назва:
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (назви богослужбових предметів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,79 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Пуряєва Наталія Володимирівна
УДК 811.161.2+81'373.46
ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
(назви богослужбових предметів)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі історії та граматики української мови Інституту української мови НАН України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, директор Інституту української мови НАН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, дійсний член АПН України, професор ГРИЩЕНКО АРНОЛЬД ПАНАСОВИЧ, завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
кандидат філологічних наук ЗІНЧЕНКО СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, проректор з гуманітарних питань та виховної роботи Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя
Провідна установа: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, відділ української мови, м. Львів
Захист відбудеться "_26__" червня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української мови НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано "_25__" травня 2001р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради Самойлова І.А.
Підписано до друку 21.05.2001 р.
Формат 60х84/16 Офс. пап. Офс. друк.
Умов.друк.арк. 1,4 Обл.-вид. 1,3 Зам.277 Тираж 110 прим.
Поліграфічна дільниця Інституту економіки НАН України
01011 Київ-11, вул. П.Мирного,26
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасна інтенсивна реабілітація Церкви, субіжна з процесом відродження української нації, актуалізувала проблему мови Церкви передусім як елемента її національної атрибуції. Українська Церква тривалий час являла собою ізольований суспільний організм: функціонування тут сакральної церковнословўянської мови визначало її як сферу спеціальної комунікації, специфічну насамперед у плані мовного оформлення. Упровадження української мови в церковно-релігійну галузь для Церкви означало передусім подолання традиційної мовної відрубності.
Уцерковлення української мови мало для неї два визначальних наслідки: 1) поява нового соціолінгвального параметра – статусу культової, богослужбової; 2) утворення нової одиниці функціонально-стильової системи – конфесійного стилю.
Серед зазначених реалій став особливо відчутним брак уніфікованої та стандартизованої церковної термінології як важливого засобу спеціального спілкування в церковній галузі. На невиробленість такої термінології вказують передусім її безпосередні користувачі: церковні діячі, працівники конфесійної журналістики, перекладачі церковно-богослужбової літератури.
Актуальність теми дослідження. Українська церковна термінологія (далі – УЦТ) тривалий час не потрапляла “у фокус” наукових зацікавлень мовознавців, що було зумовлено дискримінацією релігійної сфери в підрадянському суспільстві та, відповідно, табуюванням навколорелігійних і навколоцерковних проблем. Недостатня увага до вивчення конфесійного стилю, відсутність досліджень церковної лексики та авторитетного словника церковних термінів, невключення священних, церковно-богослужбових та літургічних памўяток до канону джерел як історичних словників, так і словника сучасної української літературної мови, суттєво обмежили наші знання про лексичний склад української мови та, зокрема, її термінологічного фонду.
Лінгвістична славістика засвідчує серію досліджень християнської лексики, початки якої поклали студії Ф. Буслаєва та Ф. Міклошича. Словўянську церковну термінологію опрацьовували також А. Богач, А. Фрінта (чеську), Е. Кліх (польську), Є. Шетка (хорватську) та ін.
В українському мовознавстві можна констатувати декілька спроб різнобічних підходів до розгляду УЦТ: І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (назви богослужбових предметів)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок