Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір

Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір

Назва:
Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
УДК 581.412:581.524.342 (477.75)
Подорожний
Сергій Миколайович
Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів
південного макросхилу Головного пасма
Кримських гір
03.00.05 – ботаніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Ялта – 1999


Дисертація є рукопис
Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН
Науковий керівник: доктор біологічних наук, завідуючий
відділом Державного Никітського
ботанічного саду УААН
Корженевський Владислав Вячеславович
Офіційні опоненти:
- доктор біологічних наук, Работягов Валерій Дмитрович, завідуючий відділом Державного Никітського ботанічного саду УААН
- кандидат біологічних наук, Єна Андрій Васильович, Кримський аграрний університет, доцент.
Провідна установа:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра ботаніки, м. Київ.
Захист відбудеться 17 вересня 1999 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 53.369.01 Державного Никітського ботанічного саду УААН за адресою: 334267, м.Ялта, ДНБС.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного Никітського ботанічного саду УААН (334267, м. Ялта, ДНБС).
Автореферат розісланий 16 серпня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.б.н. С. Ю. Садогурський


3АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Давнина та автохтонний характер розвитку кримськососнових лісів (КСЛ), їх відносна непорушність, дозволяє розглядати їх як еталон природної рослинності Гірського Криму. Вони як один з основних компонентів ландшафтів південного узбережжя майже цілком визначають неповторну красу та унікальні цілющі властивості його курортів. Проте, незважаючи на заповідність, площі лісів із сосни кримської (Pinus pallasiana D. Don.) швидко скорочуються. Основною причиною цього є лісові пожежі. Ураховуючи відносно невелику площу соснових лісів в Криму, та високу частоту пожеж актуальною поряд з охороною стає і проблема їх природного відновлення. Між тим, майже повна відсутність досліджень процесів лісовідновлення, суперечність існуючих є наслідком тотального переходу до лісових культур, що не відповідає статусу заповідних територій і далеко не завжди біолого-економічно обгрунтовано (Побединский, 1981, 1983). Розв’язання проблеми природного відновлення КСЛ можливо тільки на підставі всестороннього вивчення процесів постпірогенного сингенезу та вироблення на цьому фундаменті чітких лісознавчих рекомендацій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою ДНБС (протокол №3 від 23.02.1993). Робота виконувалась в рамках теми “Разработка научных основ использования и оптимизации экологических (почвенных-климатических) в плодоводстве и декоративном садоводстве юга Украины” (№ державної реєстрації 01.92.U. 034077).
Мета та завдання досліджень. Мета: виходячи з досліджень пожежної динаміки та процесів післяпожежного відновлення КСЛ південного макросхилу Головного пасма Кримських гір (ПМГПКГ) побудувати еколого-фітоценотичну схему пірогенної сукцесії і визначити основні напрямки та можливості оптимізації і охорони цих заповідних ценокомплексів. Відповідно для її реалізації розв‘язувалися такі завдання: 1) аналіз пожежної обстановки у регіоні за 40-річний період; 2) проведення геоботанічних обстежень різних за віком згарищ та виявлення повного видового складу серійних ценозів; 3) аналіз систематичних, географічних, біоморфологічних та екоценотичних параметрів післяпожежних ценозів; 4) ординація серійних ценозів на хроно- та екоклині; 5) розробка рекомендацій щодо оптимізації процесів природного відновлення КСЛ.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше простежений довготривалий (0-120 років) тренд пірогенної сукцесії КСЛ ПМГПКГ у зоні їх висотного оптимуму. На підставі детального вивчення динаміки систематичних, географічних, біоморфологічних, екоценотичних параметрів серійних ценозів та порівняння їх з допожежними, вперше зроблено висновок про еволюційну пристосованість даної природної системи до вогню як природного фактору.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок