Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва:
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,50 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Максимович Оксана Михайлівна
УДК 338.432:504.062
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та
охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Дейнеко Людмила Вікторівна, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, завідувач відділу проблем розвитку продоволь-чого комплексу та споживчого ринку.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Хлобистов Євген Володимирович,
Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, завідувач відділу проблем сталого розвитку та екологічної безпеки;
кандидат економічних наук, доцент Коренюк Петро Іванович, Дніпропетровська фінансова академія, доцент кафедри фінансів.
Захист відбудеться “18” червня 2008 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “14” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Я.В.Коваль


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливими в умовах сьогодення є проблеми гар-монізації взаємодії суспільства й природного середовища, раціоналізації викори-стання природно-ресурсного потенціалу, економічних механізмів екологобезпеч-ного природокористування. Перехід АПК на модель сталого розвитку й подальше функціонування на цих засадах передбачає забезпечення збалансованого зростан-ня економіки, нарощування обсягів виробництва якісної і конкурентоспроможної агропродовольчої продукції, підвищення економічної ефективності виробничої діяльності, раціональне використання, відтворення й охорону природних ресурсів, зниження екодеструктивного впливу аграрного господарювання на довкілля та є необхідною передумовою інтеграції в європейські інституції.
Розробці основних теоретико-методологічних засад раціонального природо-користування й охорони навколишнього середовища, визначенні шляхів практич-ного удосконалення системи природокористування в АПК присвячені роботи І.К.Бистрякова, П.П.Борщевського, Б.М.Данилишина, Я.В.Коваля, А.С.Лисецько-го, О.Г.Мордвінова, М.А.Лендєла, Л.Я.Новаковського, А.Я.Сохнича, В.М.Трегоб-чука, Л.Г.Чернюк, А.М.Третяка, М.А.Хвесика, Є.В.Хлобистова, І.Д.Якушика. Дос-лідження зазначених проблем в Івано-Франківській області знайшли відображен-ня у працях О.М.Адаменка, І.Ф.Баланюка, М.М.Бойка, В.Х.Бруса, М.Д.Волощука, Б.Я.Голояда, І.Ф.Калуцького, В.І.Парпана, М.М.Приходька та інших вчених.
На сучасному етапі розвитку АПК у зв’язку з широким впровадженням ін-тенсифікації виробництва, недосконалістю економічного механізму природокори-стування, зменшенням фінансування на потреби охорони природи, невиконанням природоохоронного законодавства, порушенням технології виробництва сільсько-господарських культур тощо збільшилось техногенно-антропогенне навантаження на природні ресурси, особливо на земельні. Тому детальнішого опрацювання пот-ребують питання узагальнення теоретико-методологічних аспектів природокорис-тування в АПК, удосконалення основних напрямків організації екологобезпечного агропромислового виробництва, раціоналізації використання складових ресурс-ного потенціалу держави загалом і зокрема кожного регіону. Актуальність та не-достатня вивченість цих проблем зумовили вибір теми дисертаційного дослід-ження, визначили мету, структуру та зміст роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок