Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства

Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства

Назва:
Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,46 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
УДК 65:[338.246.025.2]
Щеголькова Світлана Вікторівна
Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(підприємства машинобудівної та металургійної галузей)
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Костирко Лідія Андріївна,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою фінансів.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Крамаренко Галина Олександрівна, Дніпропетровський університет економіки та права, завідуюча кафедрою фінансів та банківської справи (м. Дніпропетровськ);
 
кандидат економічних наук, доцент Петренко Світлана Миколаївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри контролю та аналізу господарської діяльності (м. Донецьк).
Захист відбудеться 6 березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ,
кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 6 лютого 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Г.В. Козаченко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні, інтеграція капіталу різних господарюючих суб’єктів та невизначеність зовнішнього середовища призводять до ускладнення форм і методів управління. Питання інформаційного забезпечення управління, з одного боку, є невід’ємною складовою цього процесу, а з іншого – вони не мають однозначного підходу. Особливо це стосується машинобудівних підприємств зі складною виробничою структурою, більш ніж третина з яких є збитковими. Діюча облікова система повністю не задовольняє зростаючі потреби менеджменту. Інформація фінансової звітності дозволяє надати лише загальну оцінку фінансового стану підприємства й не може бути використана для обґрунтування управлінських рішень щодо витрат. У зв’язку з цим зростає значення внутрішнього контролю як однієї з функціональних складових інформаційного забезпечення управління, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей та вимагає пошуку нових підходів до його вдосконалення.
Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами має ще багато дискусійних і невирішених питань щодо конкретизації об’єктів, методів та інструментарію контролю в залежності від його цілей, напрямів і завдань, удосконалення документального супроводу й аналітичних процедур контролю, формування способів реалізації результатів контролю та розробки конкретних методичних рішень. Актуальність підсилюється й тим, що існуючі методичні підходи не враховують організаційно-технологічні особливості машинобудівної галузі та не можуть бути використані для розробки прогнозних бюджетів витрат.
Необхідність вирішення зазначених проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, мету й основні завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. При виконанні держбюджетної теми ДН-39-03 “Дослідження та формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону” (2003-2005 рр., номер державної реєстрації 0103U000419) розроблено науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення організаційного та методичного забезпечення внутрішнього контролю витрат за видами діяльності підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок