Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,06 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Істоміна Тетяна Анатоліївна
УДК 658.012.33
ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 — економіка, організація
і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків, 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент
Лепейко Тетяна Іванівна,
Харківський державний економічний університет,
доцент кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Клебанова Тамара Семенівна,
Харківський державний економічний університет,
зав. кафедрою економічної кібернетики
кандидат економічних наук, професор
Домбровська Галина Петрівна,
Українська інженерно-педагогічна академія, професор кафедри економіки підприємства і менеджменту
Провідна установа — Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
кафедра економічного аналізу та обліку,
Міністерство освіти та науки України (м. Харків)
Захист відбудеться " 5 " грудня 2002 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харків-ському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий " 5 " листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вирішення проблеми виходу економіки України з кризового стану знач-ною мірою залежить від прискорення адаптації до нових умов функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання, тому особливого значення на сучасному етапі набуває їх реструктуризація. Організація і проведення цього процесу пов’язані з достовірністю та своєчасністю резуль-татів діагностики кризових ситуацій, що дозволяють визначити слабкі місця в поточній діяльності підприємств.
Означені проблеми в сучасній науковій і практичній діяльності набули великого значення. Відомі дослідження реструктуризаційних про-цесів як зарубіжних фахівців: Е. Альтмана, Т. Давенпорта, Л. Тойфсена, Е. Фризі, М. Хаммера, так і вітчизняних науковців: З.І. Айвазяна, В.М. Гриньової, С.О. Козаченко, В.Б. Краснової, Т.І. Лепейко, А.І. Савру-ка, Л.О. Української, С.В. Яременко. Окремі питання, що стосуються про-ве-дення діагностики діяльності підприємств, розглядаються також у ро-бо-тах І.П. Булєєва, Л.С. Бляхмана, А.П. Градова, В.А. Забродського, Т.С. Клебанової, В.В. Ковальова, А.П. Короткова, І.І. Мазура, О.І. Пушка-ря, М. Портера, В.Н. Треньова, А.Д. Шеремета. Проте на сьогодні існує відчутний розрив між необхідним рівнем дослідження цих проблем і реальним станом їхнього наукового та практичного вирішення.
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена тим, що в умовах становлення ринкової економіки в Україні невирі-шеними залишаються багато теоретичних, методичних і практичних питань управління реструктуризацією вітчизняних підприємств, зокрема діагностичного етапу. Існуючі методики щодо його проведення не дозво-ляють об’єктивно виявляти кризові ділянки в діяльності госпо-дарюючих суб’єктів та обгрунтовано застосовувати реструктуризаційні захо-ди. Роз-робка теоретико-методичного забезпечення і практичних рекомендацій щодо проведення діагностики кризових ситуацій в процесі управління реструктуризацією дає змогу вітчизняним підприємствам об’єктивно визначати шляхи виходу з кризи. Тому дослідження і систематизація науково-теоретичних аспектів реструктуризації є найважливішими питан-нями сучасної теорії та практики, що й підтверджує актуальність теми дослідженя, визначає мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, які проводяться Харківським державним економічним універси-тетом відповідно до ініціативної теми "Управління інвестиційними ресур-сами підприємства" №0102U000220.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок