Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка ( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну)

Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка ( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну)

Назва:
Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка ( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Чорноморченко Наталія Вікторівна
УДК 331.961:622.34
Ефективність використання
трудового потенціалу та його
соціально-економічна оцінка
( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди
Криворізького басейну)
Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Наукові керівники: кандидат технічних наук, доцент
Бевз Микола Дмитрович
Криворізький технічний університет, доцент кафедри,
доктор економічних наук, професор
Злупко Степан Миколайович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
Краснов Юрій Миколайович,
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, завідувач сектору проблем зайнятості населення та ринку робочої сили
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Садова Уляна Ярославівна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу
Провідна установа Одеський державний економічний університет, кафедра економіки і соціології праці, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться 24 листопада 2000 р. о 11-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України.
Автореферат розісланий 24 жовтня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реалізація завдання розбудови самодостатньої, високоефективної економіки потребує стратегічного підходу до формування і використання трудового потенціалу, посилення мотивації до продуктивної праці, забезпечення ринкової збалансованості попиту та пропозиції робочої сили, формування ефективного механізму зайнятості. В сучасних умовах підвищення ефективності використання трудового потенціалу потребує глибоких змін у розробці й реалізації кадрової політики на всіх рівнях, і, на цій основі, пошуку резервів і факторів економії праці, обгрунтування реальних шляхів активізації людського фактору.
Таким чином, актуальність проблеми, її теоретичне і практичне значення, недостатнє вивчення з позицій сучасних умов розвитку національної економіки на основі ринкових відносин зумовили вибір теми дослідження.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається нагальною потребою пошуку та розробки науково-обгрунтованих напрямків підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств з метою виходу їх з кризового економічного становища.
Проблеми формування і реалізації трудового потенціалу активно досліджуються українськими економістами, демографами: Долішнім М.І., Злупком С.М., Вовканичем С.Й., Писаренко С.М., Пітюличем М.І., Бондарем І.К., Мікловдою В.П., які розробили теоретичні питання формування якості соціально-трудового потенціалу. В дещо іншому напрямку досліджують демографічні та економічні аспекти трудового потенціалу вчені Пирожков С.І., Богиня Д.П. Значні досягнення в дослідженні проблем зайнятості та ринку праці викладені в роботах Лібанової Е.М., Онікієнка В.В., Онищенка В.П., Бандура С.І.. Саєнка Ю.І. Питання підвищення ефективності виробництва у зв’язку з поліпшенням використання людського фактору розглядалось у працях російських вчених-економістів: Вєчканової Г.С., Горєлова М.А., Маслової І.С., а також українських: Борщевського П.П., Краснова Ю.М., Фтомова Г.С.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація має безпосередній зв’язок з планом науково-дослідних робіт Криворізького економічного інституту при розробці техніко-економічного обгрунтування “Концепції проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу в період антикризового управління”, яка пов’язана з виконанням регіональної програми розвитку Криворізького промислового регіону, а також з планом наукових робіт Криворізького технічного університету, зокрема держбюджетної теми “Удосконалення організації виробництва в умовах ринкових відносин (№ держреєстрації 44-808-92).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка ( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок