Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,10 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
Князян Маріанна Олексіївна
УДК: 378.937 + 378.126 + 378.144
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ
САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор
КІЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки.
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
БІБІК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА,
Академія педагогічних наук України, академік-секретар відділення
дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті;
доктор педагогічних наук, професор
ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА,
Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди, Науково-дослідний інститут педагогіки і психології
імені В.О.Сухомлинського, директор;
доктор педагогічних наук, доцент
ЛИТВИНЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА,
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри вікової і педагогічної психології.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені
В.К.Винниченка, кафедра педагогіки Міністерства освіти і науки
України, м. Кіровоград.
Захист дисертації відбудеться „10” квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Нищинського, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: 65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
Автореферат розісланий „1” березня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С.Трифонова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Серед стратегічних завдань освіти, що визначено у Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Державній програмі „Вчитель”, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, – провідними є сталий розвиток суспільства, нарощення духовного, інтелектуального, економічного потенціалу держави через забезпечення функціонування системи освіти на гуманістичних, інноваційних, андрагогічних засадах. Пріоритетного значення набуває розвиток наукового світогляду особистості, її методологічної культури, творчих можливостей, що й актуалізує необхідність створення цілісної системи самостійно-дослідницької діяльності майбутніх фахівців.
Особливої ваги ця проблема набуває у зв'язку з підготовкою вчителів, оскільки підвищуються вимоги до їхнього професіоналізму. Сьогоднішній учитель, як наголошують науковці (В.Андрущенко, І.Бех, Н.Бібік, А.Богуш, І.Зязюн, В.Кремень, О.Савченко, О.Сухомлинська), має бути дослідником, оскільки саме він здійснює „індивідуальну еволюцію дитини” (В.Кузь), розкриває її сутнісні характеристики, передбачає напрями внутрішнього росту, проектує життєдіяльність вихованця.
Аналіз й узагальнення вітчизняного і світового досвіду (С.Гончаренко, Д.Дьюї, Н.Кічук, Г.Кловак, Ж.Піаже, К.Роджерс, С.Сисоєва) дозволяє окреслити роль самостійно-дослідницької діяльності в підвищенні ефективності професійної підготовки педагогів:
- означена діяльність дозволяє забезпечити кожному суб’єкту навчального процесу можливість розкрити свій інтелектуально-творчий потенціал, опанувати стратегіями педагогічного пошуку;
- потужна професійна поінформованість, ерудиція, володіння процедурами наукового пошуку, що формуються у ході самостійно-дослідницької діяльності, й спричинюють високу конкурентноздатність майбутніх педагогів. Широка обізнаність у певній галузі, володіння методами наукового пізнання, вміннями швидко опрацьовувати й аналізувати нову інформацію, продуктивно її використовувати, обирати оптимальні педагогічні засоби її передачі учням забезпечують підвищення конкурентоспроможності педагога;
- самостійно-дослідницька діяльність сприяє вихованню в майбутнього вчителя своєрідного дослідницького „занепокоєння” щодо розв’язання наукових проблем, прагнення вивчити їх більш глибоко, повно та досконало, розкрити їх вичерпно, з різних боків і підходів, що активізує процес самореалізації особистості педагога як професіонала-дослідника.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Реферат на тему: СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок