Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Загрузка...

ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Назва:
ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,73 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
Національної академії наук україни
КИРИЧОК ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
УДК 1(091)(447)“653”
ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В
КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Спеціальність 09.00.05 - історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії та релігієзнавства Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Горський Вілен Сергійович,
Національний університет “Києво-Могилянська академія”,
професор кафедри філософії та релігієзнавства
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Бичко Ада Корніївна,
Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, завідуюча кафедрою суспільних наук
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
Бондар Станіслав Васильович,
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник відділу історії філософії України.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії філософії, м. Київ.
Захист відбудеться “ 20 ” червня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .161.02 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “ 19 ” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук   СИТНИЧЕНКО Л.А.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Спроба історико-філософського дослідження засад дружинної етики в культурі Київської Русі видається нам актуальною, насампе-ред з огляду на те, що вони є частиною такого важливого і складного культурного феномену, як “світськість”. Нагальність філософського інтересу до “світськості”, зо-крема у Європі, поступово стає очевидною. Великі здобутки історії світськості, такі, як демократія, віротерпимість, особистісна свобода та рівність, відображені у “Всеза-гальній Декларації прав людини”, затвердженій на третій сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року, засвідчують не тільки її глобаль-ний культурний статус, але й легітимізують серед іншого пізнання цього феномену засобами філософського інструментарію.
Для історико-філософської галузі актуальність аналізу дружинної етики Київсь-кої Русі зумовлюється тим, що вона великою мірою визначала образ етики наступних століть, ніколи не втрачаючи повністю своєї цінності і привабливості, заклала під-ґрунтя української світської традиції, що тягнулась століттями і зберігає своє зна-чення дотепер.
З іншого боку, актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом зару-біжних істориків філософії, славістів та фахівців із філософії культури до нашого ду-ховного спадку, що породжує нагальну проблему презентації власного історико-фі-лософського дискурсу, яка, на жаль, до сих пір відбувається часом декларативно, хоча потребує, щонайперше, інтересу до спадщини минулого, автентичних філософ-ських текстів, їх перекладу, видання рідною та іноземними мовами, а також потре-бою адекватного філософського осмислення сучасного духовного стану українського суспільства, політики, культури і моралі.
Особливо актуальним для історії філософії, за нашими переконаннями, є підхід до дружинної етики Київської Русі як до складника давньоруської культури. Насиченість давньоруської культури саме етич-ним змістом давно помітили дослідники. Однак наявні на цей час історико-філософські монографічні та дисертаційні дослідження куль-тури Київської Русі зосереджуються переважно на етичних проблемах святості і недостатньо відбивають таку важливу її складову, як дружинна етика, хоча вона і є номінально визнаною. Недостатня увага до одного з істотних складників давньоруської культури, яким була дружинна етика, робить сукупний аб-рис цієї культури однобічним і неповним, саме тому ми вважаємо дане дослідження доцільним для розвитку історії філо-софської культури Київської Русі.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок