Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ / сторінка 5

Назва:
ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,42 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 13 наукових працях, із них 11 - самостійно, 7 статей надруковано у спеціалізованих наукових збірниках, рекомендованих ВАК України для публікації результатів дисертаційних досліджень.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, рекомендацій, висновків, списку використаних джерел, що містить 275 позицій (із них 5 іноземними мовами), 2 додатків. Робота включає 28 таблиць на 27 сторінках, 29 рисунків на 26 сторінках, додатки на 3 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 211 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету роботи, виділено напрямки і сформульовано завдання дослідження, наведено основні наукові результати, що виносяться на захист, подається стисла характеристика їхньої наукової новизни, теоретичного і практичного значення.
У першому розділі “Аналіз підходів до дослідження ФС людини-оператора” розглядається проблема діагностики ФС у зв'язку з надійністю та ефективністю операторської діяльності.
Проаналізовано функціональні стани, що виникають у процесі трудової діяльності людини (В.Л. Маріщук, А.Б. Леонова, Є.О. Мілерян, Є.П. Ільїн, Г.М. Зараковський, Л.Г. Дикая, Ю.П. Горго, В.О. Бодров, М.С. Корольчук, О. М. Кокун та ін.). Як показано в дослідженнях Б.Ф. Ломова, В.Ю. Щебланова, М.А. Котика, А.М. Ємельянова, О.О. Навакатікяна, А.М. Карпухіної, В.О. Бодрова, існує взаємозв'язок між ефективністю і надійністю операторської діяльності та ФС, що формуються у процесі роботи. Тому, аналізуючи особливості розвитку ФС, можна визначати особистісні рівні надійності та ефективності професійної діяльності у операторів, а також досліджувати суб’єктивні та об’єктивні фактори, які на них впливають. Важливим є також поняття “ціни” діяльності стосовно діяльності оператора (В.Ю. Щебланов, А.Ф. Бобров, М.С. Корольчук, Т.В. Завадська), яке дозволяє визначити ступінь мобілізації функцій організму людини у процесі праці. Відзначено, що кількісний опис ФС можна здійснити на підставі визначення психологічних і психофізіологічних показників операторів у процесі діяльності.
Розглянуто сучасні методи діагностики ФС людини (В.Л. Маріщук, Б.А. Душков, Б.А. Смірнов, Н.М. Данілова, Ю.П. Горго, Т.Д. Лоскутова, Г.С. Никіфоров, Ю.К. Стрєлков, А.Б. Леонова, В.О. Бодров, Л.Г. Дикая, В.М. Самсонкін та ін.). Проведено докладний аналіз методів визначення психофізіологічних станів людини, заснованих на реєстрації параметрів БАТШ (А.М. Карпухіна, В.Г. Іванов, М.-Л. А. Чепа, В.Н. Пушкін, Ю.П. Горго, Ю.Т. Рождественський та ін.), на підставі якого зроблено висновок про можливість використання цих методів для дослідження ФС операторів.
У сучасних дослідженнях, присвячених аналізу ФС, використовуються різні методи математичного аналізу даних, зокрема, кореляційний (О.О. Навакатікян, А.М. Карпухіна, В.П. Дядичкін, М.В. Макаренко, Н.І. Ситник, В.О. Бодров та ін.), регресійний (В.Н. Бугайов, О.О. Навакатікян, Ю.Є. Лях, М.В. Макаренко, М.П. Мороз та ін.), кластерний (О.О. Навакатікян), факторний (О.О. Навакатікян, В.І. Медведєв) і нейросітьові методи (В.Г. Гур'янов, Ю.Г. Вихованець та ін.). У результаті цих досліджень вдається визначити показники ефективності, надійності, “ціни” операторської діяльності шляхом встановлення їхнього взаємозв'язку з вихідними психологічними та фізіологічними показниками, а також створити достовірні математичні моделі для прогнозування ФС. определить
Оскільки ФС стосуються всіх рівнів організації діяльності людини – психофізіологічного, психологічного, поведінкового, то для їх дослідження та аналізу необхідно використовувати принципи системного підходу (Б.Ф. Ломов, С.П. Бочарова, В.Д. Шадриков, В.І. Медведєв, М.С. Корольчук, Г.А. Суворова та ін.), які містять такі положення:
- розгляд сукупності психічних явищ, що реалізують діяльність, в їхньому взаємозв'язку – як цілісної, складної системи;
- дослідження реальних психічних процесів, що реалізують конкретну діяльність: програмують і регулюють її;
- виявлення загальних компонентів зв'язку в окремих різноманітних формах діяльності;
- визначення цілісних структур явищ, що підлягають кількісному описові;
- побудова кількісного опису системного цілого за допомогою інформативних ознак;
- проведення об'єктивного процесу класифікації на основі статистичних алгоритмів розпізнавання образів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок