Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ

Загрузка...

ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ

Назва:
ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,64 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ім. Г.В. КУРДЮМОВА
На правах рукопису
ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК 548.4:669.295.4:669.017.3
ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ
спеціальність 01.04.13 - фізика металів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ-1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в
Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
Науковий керівник: доктор технічних наук,
професор Івасишин О.М., заст. директора
(Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України).
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Устінов А.І., заст. директора
(Міжнародний Центр електронно-променевих
технологій ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України)
доктор фізико-математичних наук,
професор Олемской О.І., зав. кафедрою
фізичної електроніки (Сумський державний
університет)
Провідна установа: Київський Національний університет
ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ
Захист відбудеться 15 грудня 1999 р. о 1400 год. На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д .168.01 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (252680, Київ-142 пр., Вернадського, 36, конференцзал Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Автореферат розісланий 13 листопада 1999 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої ради Д 26.168.01
доктор фіз.-мат. наук ПІЩАК В.К.
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Титанові сплави є одним з найважливіших конструкційних матеріалів завдяки їх високій питомій міцності та корозійній стійкості в агресивних середовищах. Вивчення фазових перетворень у тита-нових сплавах становить великий практичний інтерес, оскільки саме внаслідок розвитку таких перетворень при термічній обробці відбувається формування стру-ктурних станів із необхідними фізико-механічними характеристиками. Важли-ви-ми легуючими компонентами титанових сплавів, які значною мірою зумовлю-ють їх струк-туру та властивості, є елементи, що стабілізують високо-температурну алотропічну модифікацію титану -фазу (-стабілізатори). Такими є, наприклад, молібден, ванадій, тантал та ніобій (-стабілізатори ізоморфного типу), а також залізо та хром (-ста-бі-лі-за-то-ри евтектоідного типу).
На сього-дні ряд аспектів фазових перетворень у титано-вих сплавах ще не з'ясовано остаточно. В значній мірі це стосується крис-та-ліч-ної будови і механізму формування структури мартенситних фаз. Результатом мартенсит-ного перетворення в бінарних сплавах титану з вказаними вище елементами при малих їх концентраціях є мартенситна -фаза із гексагональною щільно упакованою (ГЩУ) граткою. При досягненні певної критичної концентрації можливе порушення співвідношень параметрів ГЩУ гратки і виникнення орторомбічного, так званого -мартенситу. Такий перехід від - до - мартенситної фази є унікальним у тому розумінні, що його характеризує поступова зміна багатьох фізичних характеристик мартенситної фази. Орторомбічний мартенсит утво-рю-ється в сплавах титану з ізоморфними -стабілізаторами, в той час як у спла-вах титану з евтектоідоутворюючими елементами мартенситна фаза, як правило, зберігає ГЩУ гратку в усьому діапазоні концентрацій легуючого елементу.
На початок роботи над дисертацією дані про кристалогеометричні ха-ра-к-те-ристики фаз, що виникають у процесі мар-тенситного перетворення, були багато в чо-му суперечливі. Неповними були дані про термо-ди-на-мі-ч-ні характеристики фаз у бінарних системах, основою яких є титан. Природа ор-то-ромбічної симетрії -мартенситу залишалась дискусійною. Була відома схе-ма формування орторомбічного мартенситу, запропонована Багаряцьким із спів-ро-бітниками, згідно якої орторомбічний мартенсит є результатом не-за-вершеного зсуву атомних площин при ОЦК-ГЩУ перетворенні. Причини подібної незавершеності залишалися, проте, нез'ясованими. З іншого боку, були відомі електронномікроскопічні дослідження Г.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ТЕРМОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ТА ІЇ ВПЛИВ НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ МАРТЕНСИТУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок