Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів

Загрузка...

Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів

Назва:
Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,94 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІональна академія наук україни
інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М.Францевича
Шевченко Олексій Володимирович
УДК 541.1+546.651/659:+621.315:612+669.018.95
Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів
Спеціальність – 02.00.04 – фізична хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії наук України.
Науковий консультант:
доктор хімічних наук, професор
Лопато Лідія Михайлівна,
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу.
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор
Великанова Тамара Яківна,
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу;
доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України
Корнілович Борис Юрійович,
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського,
заступник директора з наукової роботи;
Національний технічний університет України „КПІ”,
завідувач кафедри хімічної технології кераміки і скла;
доктор хімічних наук, професор
Неділько Сергій Андрійович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
професор кафедри неорганічної хімії.
Захист відбудеться „29” листопада 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.02 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: 03680, м. Київ-142, вул. Крижанівського, 3.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: 03680, м. Київ-142, вул. Крижанівського, 3.
Автореферат розісланий „23”жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Куліков Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з напрямків сучасного матеріалознавства є розробка нових керамічних матеріалів для машинобудування, енергетичної, хімічної та інших галу-зей промисловості і медицини. Для успішного розвитку цих напрямків необхідні фунда-ментальні джерела інформації про системи, на основі яких створюються зазначені матеріа-ли. Такими джерелами інформації є діаграми стану.
Оксиди цирконію й гафнію є одними з найбільш перспективних оксидів для розробки матеріалів, які можуть знайти широке застосування в указаних галузях. Завдяки високим температурі плавлення і вільній енергії утворення, унікально низькій теплопровідності, хі-мічній інертності та іонній провідності матеріали на основі ZrО2 становлять інтерес для бага-тьох областей (вогнетриви, термобар'єрні покриття, тверді електроліти, нагрівальні опори, біоімплантати та ін.). Вища температура плавлення і вище абсолютне значення вільної енер-гії утворення в порівнянні з ZrО2, украй малий парціальний тиск пари при температурах ви-ще 2000 0С і хімічна інертність HfО2 викликають підвищений інтерес до різних фаз і компо-зитів на його основі. HfО2 становить інтерес для ядерної промисловості.
Взаємодію при високих температурах в двокомпонентних системах, утворених ZrО2 і тугоплавкими оксидами, досить добре вивчено. Фазові співвідношення в системах, утворе-них оксидами РЗЕ і HfО2, який є хімічним і кристалографічним аналогом ZrО2, у середині 80-х років було мало вивчено. Дослідженню систем, що вміщують HfО2, присвячено робо-ти вітчизняних дослідників: Тананаєва І. В., Келера Е. К., Глушкової В. Б., Комісарової Л. М., Спірідонова Ф. М., а також закордонних авторів : Фоекса М., Руане А., Стубікана В., Хелма-на Д., Дюрана П. та ін. Ці роботи виконано, в основному, за методом відпалу й загартування у субсолідусній області в інтервалі температур 1000 – 20000С. Результати досліджень не є однозначними, особливо для областей діаграм стану з високим вмістом HfО2 і оксидів РЗЕ. Нечисленні дані з будови ліквідусу неможливо порівняти , тому що експериментальні ви-значення виконано різними методами на матеріалах, що відрізняються чистотою. До того ж фазові перетворення відбуваються в широкому температурному діапазоні (до 28200С), бага-то фаз не гартуються і їхня ідентифікація вимагає нових високотемпературних методик дослідження.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Реферат на тему: Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок