Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 РР.)

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 РР.)

Назва:
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,97 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГАРАРУК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
УДК 94(477) 399.172 "1921/1929"
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ
В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
(1921-1929 РР.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та культури
України Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Коцур Анатолій Петрович, завідувач кафедри української
історії та етнополітики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Сушко Олександр Олександрович,
директор Інституту історичної освіти Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
кандидат історичних наук, доцент
Автушенко Ірина Борисівна,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Національного транспортного університету
Провідна установа: Донецький національний університет
Захист дисертації відбудеться 29 травня 2006 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 29 квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації – 175 сторінок. В тому числі 28 сторінок списку використаних джерел та літератури (370 найменувань).
Вступ. Актуальність дослідження визначається необхідністю об’єктивного відтворення історичної ролі біржової торгівлі України, її значення та місця в період нової економічної політики.
Нова економічна політика стала визначальним чинником у виході народного господарства України з стану розрухи після громадянської війни. Відновлення дореволюційної біржової мережі відображало початок переходу до ринкової економіки. В період непу функціонувала мережа товарних бірж, які зв’язували державну, кооперативну і приватну торгівлю. Біржа була головним організатором і регулятором оптової й оптово-роздрібної торгівлі в окремих місцевостях і у країні в цілому. Біржі були провідниками державної політики у торгівлі. Обороти українських бірж стали на деякий час певними показниками народногосподарської кон’юнктури. Без висвітлення процесу діяльності товарних бірж у період непу неможливо вивчити загальну картину започаткування та розвитку системи ринкової інфраструктури.
Актуальність проблеми також посилюється відсутністю комплексного дослідження біржової торгівлі України в період нової економічної політики. Незважаючи на відносно велику історіографічну традицію воно зберігає свою значимість з огляду на необхідність переосмислення та належного обґрунтування цього важливого фактора реорганізації економіки. Незавершеність дослідження багатьох проблем біржової торгівлі зумовила вибір теми, покликаної поглибити вивчення історії України 1920-х років.
Зміна відносин власності, перехід від планово-директивних методів управління до ринкових і, як наслідок, реформування сфери товарообігу зумовили необхідність дослідження ряду теоретичних і практичних проблем. Для забезпечення ефективного функціонування нинішніх вітчизняних товарних бірж необхідно проаналізувати і засвоїти історичний досвід формування організаційно-економічних основ біржової торгівлі. Його вивчення та узагальнення сприятиме подоланню низки протиріч і труднощів сьогоднішнього етапу економічних перетворень в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми "Соціально-політичні процеси на Україні ХІХ-ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 РР.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок