Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Онтологічні функції права

Загрузка...

Онтологічні функції права

Назва:
Онтологічні функції права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,82 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський державний університет внутрішніх справ
СИТАР Ігор Михайлович
УДК 340.112
Онтологічні функції права
Спеціальність: 12.00.12 – філософія права
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Сливка Степан Степанович,
Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Максимов Сергій Іванович,
Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри філософії
кандидат юридичних наук, доцент
Грищук Оксана Вікторівна,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, доцент кафедри теорії та історії держави і права
Захист відбудеться 13 червня 2008 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26).
З дисертацією можна ознайомитися у загальній бібліотеці Львівського державного університету внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26).
Автореферат розісланий 12 травня 2008 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.З.Панкевич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Вибір теми зумовлений теоретичними та практичними потребами ґрунтовного аналізу і розвитку української та зарубіжної філософсько-правової думки, необхідністю вдосконалення національного права. Сучасність теми потребує аналізу шляхів розбудови правової держави України, визначення характеру її взаємодії з державами європейської спільноти.
Вирішення цих завдань передбачає аналіз функцій права, їх історії та розвитку. Адже невідповідність зафіксованих функцій права реальному стану й розвитку правовідносин у суспільстві є однією з основних причин неефективності й недієвості законодавчих приписів. Крім цього, національне право України у своєму формуванні, функціонуванні й реалізації постає як складний процес, що потребує розкриття й пізнання його природи. Залежно від виявлення закономірностей цього процесу визначається й ефективність використання функцій права для соціальної організації, вирішення політичних і соціально-економічних проблем суспільства та формування національного права, яке відповідало б європейським і світовим стандартам.
Звернення до онтологічних функцій права не є випадковим. У теорії права відсутня єдність у розумінні функцій права. З одного боку, вчені вважають, що функції права є реалізацією його соціального призначення, яке складається із потреб суспільного розвитку (В.Хропанюк), з іншого – це основні напрями правового впливу, тобто форми, способи, шляхи впливу права на суспільні відносини (М. Матузов). Тому необхідно здійснити філософський аналіз функцій права, щоб зрозуміти дійсне призначення права, оскільки позитивне право не всесильне і не завжди може панувати. Це стосується, передусім, того періоду, в якому перебуває в даний час Україна, коли правові норми можуть підмінюватися політичними домовленостями та погодженнями.
Видається необхідним звернутися до онтології права, до тих функцій права, які є онтологічними і діють незалежно від волі людини чи держави, або ця воля не суперечить онтологічним засадам права. Для такого аналізу необхідний не тільки теоретичний аналіз функцій права, а й методологічний, філософсько-правовий і навіть історико-філософський.
Стан наукової розробки проблеми. Проблеми функцій права досліджували багато науковців-юристів. Серед них: С. Алексєєв,
М. Байтін, С. Братусь, Є. Бурлай, А. Венгеров, Р. Лівшіц, Г. Мальцев,
М. Матузов, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, П. Рабінович, Т. Радько, М. Синюков, Ю. Тихомиров, Р. Халфіна, В. Хропанюк, В. Четвернін, М. Цвік та інші.
Проте поза сферою вивчення залишилися філософсько-правові питання функцій права, їх онтологічний зміст, їх розуміння у різні історичні епохи.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Онтологічні функції права

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок