Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст

Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст / сторінка 4

Назва:
Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,91 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Теоретичне та практичне значення дисертації полягає у систематизації та узагальненні накопиченого матеріалу щодо визначення категорій “криза наукового пізнання”, “криза історичної науки”, рівнів кризи історичної науки на матеріалах світової, української та західної української історичної науки.
Матеріали дисертації можуть бути використані в лекційних курсах з української і світової історіографії, історії України, історії науки і освіти, історії української культури, історії української діаспори у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю.
Реалізація та використання наукових розробок. Основні положення дисертаційного дослідження апробовані на Міжрегіональній конференції “Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва” (Дніпропетровськ, 1995), наукових семінарах “Категоріальний апарат і методи сучасної історичної науки” (ІІІ Астаховські читання, Харків 1997), “Термінологічні проблеми історичної науки” (ІV Астаховські читання, Харків, 1998), Міжнародному семінарі “Історична наука в умовах демократичної трансформації суспільства: протиріччя і перспективи розвитку” (Київ, 1999), на конференції молодих вчених “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії ” (Харків, 2000), на наукових читаннях “Українська історична наука: сучасний стан і перспективи розвитку” (Херсон, 2000).
Дисертація обговорена на засіданні кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського національного університету.
Структура роботи відповідає поставленій меті та розв’язанню основних завдань дослідження. Згідно з цим дисертація складається із вступу, чотирьох розділів (які в свою чергу поділяються на підрозділи), висновків та списку джерел і літератури. Обсяг дисертації—180 с., список джерел і літератури містить 248 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обгрунтовується вибір теми дисертації, її актуальність, характеризується стан та ступінь розробки проблеми, визначені мета і задачі роботи, її наукова новизна та практичне значення.
Розділ 1. “Криза історичної науки: проблеми методології та джерелознавства” присвячений аналізу методологічних засад і джерельної бази дослідження.
В підрозділі “Методологія дослідження” формулюються методологічні принципи даної роботи. Наріжним каменем дисертаційного дослідження є міждисциплінарний підхід, оскільки крім методів, властивих історичній науці, були залучені філософські і наукознавчі методи.
В вітчизняній гуманітаристиці вже існує певна традиція вивчення поняття криза як пізнавального інструменту. Філософський аналіз поняття кризи в радянській науці був проведений в 70-80-х рр. дослідниками М.Селезньовим та М.Левінтовим Левинтов Н.Г. Социально-философское содержание категории “кризис” // Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1980 № 1. С.39-49; Селезнев М.А. Социальная революция. М., 1971. . Вони, знаходячись на марксистсько-ленінських позиціях, ставили наголос на тому, що криза долається за рахунок стрибка в якісно новий стан, тобто за рахунок революційних змін. На нашу думку, криза може розрішитися і еволюційним шляхом, крім цього, сама система, в якій виникла криза, може зникнути. Таким чином, філософську категорію "криза" можна визначити як таку фазу розвитку певної системи, коли має місце найбільший ступінь протиріч між елементами даної системи або між елементами та структурою, вирішення протиріч відбувається шляхом еволюційної або революційної перебудови системи, невирішеність протиріч приводить до розпаду системи.
В наукознавстві існують як мінімум три тлумачення поняття кризи науки: 1) криза як занепад Современная мировая историческая наука. Информационно-аналитический обзор (по материалам XVIII Международного конгреса историков и Х Международной конференции “История и компьютер”—Монреаль, август-сентябрь 1995 г.). Минск, 1996.; 2) криза як перехідний період від однієї парадигми до іншої Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.; 3) криза зростання, яка, проявляється в постійному відкиданні одних методів, теорій, концепції та пошуках інших, більш адекватних для вирішення актуальних проблем Див.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок