Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,26 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
 
ФАЛИНСЬКА Зоряна Зенонівна
УДК 371.315.6.015.378
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Спеціальність13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця - 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Лозинська Ніна Болеславівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, кафедра педагогіки, м.Львів.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Козубовська Ірина Василівна,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри соціальної роботи, м.Ужгород;
кандидат педагогічних наук, професор
Архипова Світлана Петрівна,
Черкаський національний
університет імені Б.Хмельницького,
завідувач кафедра соціальної роботи і соціальної
педагогіки, м.Черкаси.
Провідна установа: Ізмаїльський державний гуманітарний
університет, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Ізмаїл.
Захист відбудеться “ ___”_______________________2006 року о __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К . . у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32 (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м.Вінниця, вул.. Острозького,32).
Автореферат розісланий “___”_____________________2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат педагогічних наук А.М.Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь дослідження проблеми. Зміни, які відбулися у нашому суспільстві упродовж останнього десятиріччя, зумовили загострення старих і виникнення нових суспільних проблем. Вони пов’язані з життєдіяльністю людини і потребують комплексного вирішення у сфері соціального захисту, психолого-педагогічної підтримки особистості, сім’ї, різноманітних груп насе-лення. Саме тому виникла потреба підготовки фахівців високого рівня кваліфі-кації для соціальної сфери, задовольнити яку можна лише за умови оптимізації стратегії соціальної освіти, її спеціалізації і технологізації.
У сучасних умовах здійснення практичної підготовки фахівців для соціальної сфери має свої особливості. Передусім вони зумовлені специфікою процесу становлення і розвитку професії соціального педагога. Особливо великого значення це питання набуває в період приєднання України до Болонської угоди, входження її в єдиний Європейський освітній простір.
Підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України роз-почалась порівняно недавно. Важливою проблемою для теорії і практики педа-гогічної науки є завдання вдосконалення моделі підготовки фахівців цього напряму. Особливої актуальності у цьому контексті набуває питання гармоні-зації теоретичного і практичного складників підготовки майбутніх фахівців, подальшої розробки засад практичного навчання студентів, зорієнтованості на формування професійних умінь і навичок, стійкої мотивації майбутньої професій-ної діяль-ності.
Нині науковцями частково розроблено базові положення інтегра-тивного підходу до змісту практичної підготовки соціального педагога, обґрун-товано важливе значення психолого-педагогічної підготовки до практичної діяль-ності, проведено дослідження історичних передумов виникнення і розвитку інституту соціальних педагогів, проаналізовано досвід підготовки соціальних педагогів за кордоном. У працях С.Архипової, І. Беха, А. Капської, І. Миговича, В. Орже-ховської виявлено суперечності соціальної дійсності, які розглядають проблеми сучасного соціуму та окремі аспекти їхнього вирішення соціальними педагогами і соціальними працівниками. Соціально-педагогічні умови становлення особистості розглянуто у працях Л. Гончого, Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок