Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ

Назва:
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,67 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ
УДК 616.83-053.2-073.75
ГОНЧАР Олексій Андрійович
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
14.01.22 - променева діагностика, променева терапія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі променевої діагностики Київської ме-дичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.
Науковий консультант:
доктор медичних наук, професор Коваль Г. Ю. - професор кафедри променевої діагностики Київської медичної академії післядип-ломної освіти ім.П.Л.Шупика.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Медведєв В. Є., заступник директора Українського науково-дослідного інституту онкології і радіо-логії МОЗ України,
доктор медичних наук, професор Орлов Ю. О., завідувач клініки нейрохірургії дитячого віку Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України,
доктор медичних наук, професор Рижик В. М., завідувач кафедри медичної радіології Івано-Франківської медичної академії МОЗ України.
Провідна установа - Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва МОЗ України.
Захист відбудеться ____________ 1999 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.619.01 в Українському науково-дослід-ному інституті онкології та радіології МОЗ України (252022, м. Київ, вул. Ломоносова 33/43; тел. 266-75-67).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології МОЗ України (252022, м. Київ, вул. Ломоносова 33/43).
Автореферат розісланий ‘’____’’ ______________ 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук Дикан І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Перинатальні мозковосудинні ураження - найбільш поширені захво-рювання у немовлят (63,1%), які потребують своєчасної й точної діаг-ностики (Неижко Л. Ю.,1990; НагибинаН.С., 1991). Діагностика й ліку-вання перинатальних мозковосудинних уражень - складна й багатопро-фільна медико-соціальна проблема, яка ще далека від остаточного вирі-шення (Гойда Н.Г. і співавт., 1999; Гойда Н.Г., 1997; Шкiряк-Нижник З.А., 1996; Катонина С.П. и соавторы, 1995).
Сучасний етап розвитку медицини характеризується впроваджен-ням у клінічну педіатрію ультразвукового, рентгенівського комп’ютер-ного та магнітно-резонансного томографічних методів дослідження (Корниенко В.Н. и соавторы, 1987; Корниенко В.Н., Озерова В.И., 1993, Сулiма О.Г., Гойда Н.Г., 1995; Коновалов А.Н. и соавторы, 1997). Ефективність нейрорадіологічної діагностики визначається багатьма факторами, провідними серед яких є вибір найінформативнішого ме-тоду та правильна оцінка анатомо-фізіологічних особливостей моз-кових структур у немовлят (Volpe J.J., 1987; De Vries L.S. et al.,1992; Корниенко В.Н., Озерова В.И., 1993; Cohen A.M. 1996; Grattan-Smith J.D. et al., 1996).
Аналіз даних літератури свідчить, що використання сучасних радіо--логічних методів діагностики ще не є надбанням широкої клінічної пе-діатричної практики. Бажання отримати максимальну діагностичну ін-формацію без іонізуючого випромінювання спонукає дослідників до за-стосування найбільш інформативних, переважно нешкідливих, діагно-стичних технологій, якими є нейросонографія (НСГ) і магнітно-резо-нансна томографія (МРТ).
Розвиток НСГ, рентгенівської комп’ютерної томографії (КТ) та МРТ дозволив іноземним дослідникам зробити чимало повідомлень щодо можливостей їх застосування для діагностики різних типів перинаталь-них геморагічних та гіпоксично-ішемічних мозковосудинних уражень у немовлят (Volpe J.J., 1989; Yoneyama H.et al., 1992; Zimmerman R.A.et al., 1992; Shankaran S., et al.1993; Boyer R.S., 1994; WalC., et al.1995; Chen C.H.et al., 1995; Cohen A.M., 1996; Grattan-Smith J.D.et al., 1996; ). Проте, висновки окремих авторів неоднозначні і досить супере-чливі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Реферат на тему: ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок