Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” (назви знарядь праці та споруд)

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” (назви знарядь праці та споруд)

Назва:
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” (назви знарядь праці та споруд)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні
ПОГРІБНА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 811.161. 2
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ
У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”
(назви знарядь праці та споруд)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.
Науковий керівник – | кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,
Чумак Володимир Васильович,
Український мовно-інформаційний фонд НАН України,
заступник директора
Офіційні опоненти –
доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук, доцент
Гнатюк Ірина Святославівна,
Інститут української мови НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа – | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії української мови
Захист відбудеться "16" березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.172.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, ).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
Автореферат розіслано „12” лютого 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук, професор Н.Г. Озерова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасному мовознавстві зростає інтерес до проблем, пов’язаних із когнітивними аспектами функціонування мови, вивчення яких дозволяє простежити особливості механізмів комп’ютерного опрацювання природної мови, що є важливим чинником у створенні електронних мовно зорієнтованих систем. Лінгвістичною основою для подібних розробок є відображення специфіки системної організації мови в основних характеристиках – змісту (лексичної семантики) та форми (граматичної семантики) її лексичних одиниць. Саме такі ас-пек-ти слова як центральної одиниці мови знайшли адекватний опис у 11-томному академіч-но-му тлумачному Словнику української мови (К., 1970 – 1980) (далі – СУМ), який репрезентує їх системно і упоряд-ковано.
Значні здобутки у вивченні семантики слів пов’язують з традиційним мовознавством. Вони представлені у працях О.О.Потебні, В.В.Виноградова, В.М.Русанівського, М.П.Кочер-гана, Л.А.Лисиченко, Н.Г.Озерової, О.О.Тараненка, І.Р.Вихованця, А.П.Загнітка, І.К.Кучеренка, О.К.Безпояско, М.Я.Плющ, Н.Ю.Шведової, Е.В.Кузнецової та ін. Однак результати цих праць вимагають відповідної адаптації для сучасних досліджень, пов’язаних із створенням автомати-зо-ваних засобів опрацювання природної мови та розробки різноманітних лінгвістичних техно-логій.
Наукові дослідження В.А.Широкова, Є.А.Карпіловської, Н.Ф.Клименко, Н.М.Сухарини, Н.В.Сніжко, А.Я.Середницької та ін., пов’язані з комп’ютерною лексикографією, засвідчують, що автоматизована екстракція лінгвістичної інформації з тексту словників дозволяє простежити особливості лексичної і граматичної семантики при системному моделюванні лексики, її впро-вадженні в автоматичні системи і розкрити нові механізми функціонування мови як системи.
Актуальність дослідження. Актуальність даної дисертаційної праці полягає у необхід-ності створення комплексної лексикографічної моделі лексичної та граматичної семантики іменників, репрезентованої лексикографічним описом СУМа. Запропонований підхід до моде-лювання лексичної і граматичної семантики у їх словниковому відображенні стосується імен-никового лексико-граматичного розряду слів української мови, зокрема лексико-семантичних груп на позначення назв знарядь праці та споруд з наступними узагальненнями та висновками про властивості іменника як частини мови в цілому. Вибір лексем на позначення назв знарядь праці та споруд обумовлено репрезентативністю семантичних особливостей іменників цих лексико-семантичних груп.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” (назви знарядь праці та споруд)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок