Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств

Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств

Назва:
Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Лукашенко Олена Володимирівна
УДК 658:338.45:330.322.5
Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств
08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Дніпропетровськ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Міжнародному Науково-технічному Університеті, м. Київ
Науковий керівник: - Козаченко С. В., д.е.н., професор, директор Міжнародного центру розвитку підприємства та менеджменту.
Офіційні опоненти : Амоша О. І., д.е.н., академік НАН України, директор Інституту економіки промисловості НАН України.
Грицина О.Є., к.е.н., заступник директора з економіки Інституту “Кривбаспроект” Міністерства промислової політики України
Провідна установа: Донбаський гірничо-металургійний інститут Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки і управління.
Захист відбудеться “_19_” _листопада__2004р. о _14_ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради _К 08.080.01___
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці: Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України (49027, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, тел. 47-24-11).
Автореферат розісланий _17 жовтня 2004 р.__
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради: к.е.н. Грідін О. Ф.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У наш час більшість промислових підприємств України, зокрема гірничо-збагачувального комплексу, знаходяться в кризовому стані. Криза торкається практично всіх сторін їх діяльності: стану і використання основних фондів, менеджменту роботи персоналу і, найголовніше, фінансів. Знос основних засобів гірничо-збагачувальних комбінатів досяг 60%, а на деяких виробництвах і всіх 70%. За період з 1994 року підприємствами та науковцями були вироблені певні правила виживання, об'єднані в антикризові методи управління, але кризовий стан багатьох промислових підприємств України залишається стійким.
Таке становище вказує на необхіднісь більш глибокого вивчення сутності методів оцінки ефективності діяльності та фінансового стану підприємств. Ці питання у своїх роботах досліджували О.І.Акмаєв, О.Н.Алимов, О.І.Амоша, Т.Г.Бень, О.С.Галушко, В.І.Саллі, І.А.Федосова, М.О.Чумаченко, О.Д.Шеремет та багато інших, але проблема не знайшла свого остаточного розв’язання.
З урахуванням особливостей умов господарювання сучасного періоду, потребують доопрацювання такі актуальні питання, як розробка більш точних методів оцінки ефективності окремих управлінських рішень і діяльності підприємств в цілому, визначення ступеня їх кризового стану. Методичні дослідження в даному напрямі необхідні для визначення результатів управлінських впливів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації проводились в межах виконання науково-дослідної роботи “Теоретичне обґрунтування шляхів забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості гірничих підприємств в умовах розвитку ринкових відносин та інтеграції у світове економічне співтовариство” (номер держ. реєстр. UA #0101V001547), яка виконувалась на кафедрі економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету. Особисто здобувачем виконано розділи “Обґрунтування критеріїв оцінки і діагностики підприємницького потенціалу” та “Методологічні та методичні забезпечення визначення напрямків інвестиційної діяльності”.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення методів оцінки прибутковості виробництва та ефективності діяльності підприємств.
Для досягнення даної мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі:
- обґрунтування особливостей визначення валового прибутку від реалізації продукції;
- визначення особливостей оцінки загального прибутку від діяльності підприємств;
- розробка комплексного показника оцінки ефективності функціонування підприємств з урахуванням виявлених особливостей;
- розробка моделі якісної і кількісної оцінки ступеня кризи підприємства, що оцінюється;
- обґрунтування алгоритму вибору варіантів реальних інвестицій з урахуванням особливостей оцінки економічного ефекту від діяльності підприємств та визначення ступеня їх кризи;
- вибору і обґрунтування системи показників оцінки реальних інвестицій, в тому числі розробки показників ресурсної оцінки техніко-економічного рівня техніки з використанням натуральних вимірників.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок