Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ

Назва:
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,52 KB
Завантажень:
516
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Сіданіч Ірина Леонідівна
УДК – 373.5 (477.75)
ВИХОВАННЯ
КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Бех Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання АПН України, директор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук,
професор,член-кореспондент АПН України
Кравець Володимир Петрович,
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, ректор;
кандидат педагогічних наук
Киричок Віра Андріївна,
Інститут проблем виховання АПН України,
старший науковий співробітник
лабораторії морально-етичного виховання.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра теорії та методики початкового навчання, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист дисертації відбудеться “ 26 ” жовтня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9; 8-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “ 25 “ вересня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сформованість моральних норм як внутрішніх регуляторів поведінки суттєво впливає на життєдіяльність особистості, забезпечуючи її моральний і духовний розвиток. Важливу роль у вихованні моральних основ взаємодії дитини з іншими людьми, формуванні її ставлення до навколишнього світу через його сприйняття відводиться сім’ї як первинному осередку суспільних відносин, зокрема міжособистісних взаємин. У сім’ї створюються умови для соціалізації дитини, оволодіння духовною культурою, моральними цінностями нації. Рівень культури батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї визначає якість психічного, емоційного та морального розвитку дитини, підготовки її до різнорівневих контактів поза сімейним мікросередовищем.
Сучасна українська сім’я, пристосовуючись до економічних, соціальних і культурних змін у країні, повною мірою не реалізує своїх головних функцій, насамперед виховну. Зростання психологічного напруження, збільшення кількості стресових ситуацій деструктивно впливає на зміст і характер батьківсько-дитячих взаємин. Відсутність системності та послідовності у сімейному вихованні призводить до неповноцінного спілкування дорослих і дітей, його змістового збіднення, нехтування нормами моралі. Усе це актуалізує потребу вивчення проблеми культури взаємин батьків і дітей, розробки і визначення шляхів подолання асоціальних тенденцій у сім’ї і суспільстві. Нині розгортається новий етап у дослідженні культури міжособистісних взаємин. Виявляється він у цілісному аналізі проблеми, опрацюванні механізмів творення моральних цінностей та вивчення їх впливу на культуру батьківсько-дитячих взаємин.
Сутність культури людських взаємин, їх засади з’ясовували мислителі минулого, зокрема Арістотель, Демокріт, Платон, Р.Декарт, Д.Дідро, Т.Гоббс, Ф.Вольтер, І.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, К.Гельвецій. В них ми знаходимо філософське осмислення проблеми міжособистісних взаємин у мистецтві, естетиці, етиці, побуті.
Розв’язанню проблеми культури взаємин людей та умов їх гуманізації присвячено дослідження сучасних філософів, психологів, педагогів, соціологів, зокрема теоретико-методологічні засади сформульовано у працях Г.С.Батищева, М.О.Бердяєва, Ф.В.Бемера, О.О.Бодальова, М.М.Бубера, Л.А.Венгера, М.С.Кагана, Г.С.Костюка, В.М.М’ясищева; суб’єкт-суб’єктний, особистісно орієнтований підхід до виховання висвітлено в роботах І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї І ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок