Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

Назва:
Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,07 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Стефанова Наталія Олександрівна
УДК 811.111' 276. 6:371
Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти
10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Дра-го-ма-нова Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Романовська Юлія Юріївна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри англійської філології
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Кухаренко Валерія Андріївна Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор кафедри лексикології і стилістики англійської мови
кандидат філологічних наук, доцент Гнаповська Людмила Вадимівна, Українська академія банківської справи, м. Суми
Провідна установа – Запорізький державний університет МОН України, м. Запоріжжя,кафедра теорії та практики перекладу
Захист відбудеться “_23__”___04____2004р. о _15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02, в Одеському національному університеті імені І.І. Меч-ни-кова за адресою: 65058, в м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд.91.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (65026, Одеса, вул. Преображенська, 24)
Автореферат розіслано “_23__”____03____2004р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед стратегічних завдань реформування освіти в Україні найважливішими є виховання свідомих громадян держави, формування освіченої, творчої особистості; відтворення і трансляція культури і духовності вітчизняних і світових зразків; виведення освіти України на сучасний рівень освіти постіндустріального суспільства. Одним із пріоритетних напрямів реформування вітчизняної освіти є, зокрема, досягнення якісно нового рівня у вивченні не тільки української, але й іноземних мов, у першу чергу англійської, оскільки інтегрування України у світове науково-освітнє співтовариство потребує подолання комунікативних бар’єрів, в тому числі мовних.
Наш час позначений тим, що майже в усіх національних мовах розвинених країн спостерігається так званий термінологічний вибух, який проявляє себе змінами у галузевих термінологіях, їх диференціації, виникненні термінологічних одиниць для номінації нових понять, в активному проникненні їх у загальнонаціональну мову. Спостереження за розвитком термінологічних систем, опис засобів позначування у відповідних терміносистемах, укладання і поповнення різногалузевих термінологічних словників – таким є одне з головних завдань української лінгвістики і лексикографії в галузі термінознавства.
В українській германістиці в останнє десятиріччя англомовне термінознавство представлено численними працями із різних галузей суспільної діяльності: кібернетики, економіки, медицини, лінгвістики, тощо. Водночас англомовна термінолексика сфери освіти майже не досліджувалася у вітчизняному термінознавстві.
До цього часу не існує англо-українського словника педагогічної термінолексики. У цілому аналіз літератури з досліджуваної теми примушує констатувати відсутність спеціальних розробок з питань, пов’язаних із лінгвістичним вивченням термінолексики сфери освіти. Разом з тим існує достатня кількість зарубіжних лексикографічних видань, що репрезентують англомовну термінологію сфери освіти – вони і стали фактичним матеріа-лом для нашого дослідження. Саме у сфері освіти більше ніж у багатьох інших сферах науково-практичної діяльності людей існують термінологічні проблеми, пов’язані насамперед із нееквівалентністю понять, а відповідно і значень термінів, що їх номінують у різних національних системах освіти.
Актуальність дослідження. Англомовна педагогічна лексика потребує до себе дослідницької уваги передусім у синхронному плані. На часі існує необхідність комплексного лексико-семантичного аналізу англомовної терміносистеми сфери освіти періоду 60-90 років ХХ століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок