Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни

АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни

Назва:
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,52 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УСИК
СЕРГій ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 631.582
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни
06.01.01 – загальне землеробство
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
ЄЩЕНКО Володимир Омельянович,
Уманський державний аграрний університет,
завідувач кафедри загального землеробства
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік УААН
ЛЕБІДЬ Євген Макарович
Інститут зернового господарства УААН, директор;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
КРОТІНОВ Олексій Павлович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри землеробства та гербології
Провідна установа – Інститут землеробства УААН, лабораторія сівозмін
смт. Чабани Києво-Святошинського району,
Київської області
Захист відбудеться " 23 " лютого 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02 у Дніпропетровському державному аграрному універси-теті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, 27, вул. Ворошилова, 25 (корпус 1, ауд. 342).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, 27, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий " 19 " січня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Мицик О.О. |
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Під впливом аграрної реформи та з появою різноманітних форм господарювання, що вимагають в нових умовах удосконалення всіх механізмів їхнього функціонування, а також у зв’язку із взятим курсом держави на відтворення у нашій країні тваринницької галузі виникла необхідність запровадження короткоротаційних сівозмін з виробництва фуражного зерна.
В даний час переважна більшість джерел наукової літератури містить інформацію переважно про ефективність насичення короткоротаційних сівозмін різними зерновими культурами в умовах степової зони, тому актуальним є такий же напрямок досліджень даних сівозмін для правобережного Лісостепу, в яких вирощування зернофуражних культур поєднується з основною в бурякосіючих районах технічною культурою – цукровими буряками.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження по темі дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної тематики кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету, номер державної реєстрації 0101U004495.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи було встановити такий набір зернофуражних культур у сівозміні, який би забезпечував високу їх продуктивність та екологічну безпеку землекористування. Для вирішення цієї мети в задачу досліджень входило вивчення під впливом досліджуваного фактору змін агрофізичних властивостей ґрунту, запасів доступної вологи, вмісту гумусу в ґрунті, засміченості ґрунту насінням бур'янів, забур’яненості посівів та видового складу бур'янів і урожайності зернових культур та цукрових буряків як тестової культури.
Дослідженнями також планувалось оцінити різні варіанти сівозмін за загальними показниками продуктивності.
Об’єкт досліджень – зміна основних агрофізичних і біологічних показників родючості ґрунту та продуктивність сівозмін залежно від частки окремих зернофуражних культур в структурі посівних площ.
Предмет досліджень – 5-пільні сівозміни з насиченням різними зернофуражними культурами, чорнозем опідзолений важкосуглинковий.
Методи досліджень – польові та лабораторні на базі стаціонарного польового досліду з використанням різних статистичних методів обробки експериментальних даних.
Наукова новизна одержаних результатів. В умовах півдня правобережного Лісостепу України на чорноземі опідзоленому важко-суглинковому узагальнені дослідження з вивчення короткоротаційних сівозмін з насиченням різними зернофуражними культурами в поєднанні з провідною технічною культурою бурякової зони – цукровими буряками.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ у південній частині лісостепу україни

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок